دانشگاه گاندهارا تاکسیلا در پاکستان

دانشگاه گاندهارا تاکسیلا دانشگاه بین المللی 3000 ساله قدیم بودایی در تاکسیلا احیا شده است.

تاکسیالا مادر برخی از قدیمی ترین مکان های بودایی در جهان است و دارای 18 سایت ثبت یونیسکو در یک شهر دارد که متشکل از چندین مدارس و اولین دانشگاه […]

قدرت اقتصادی جهان و تولید ناخالص داخلی در پاکستان

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در پاکستان حتی از چین هم بیشتر است: مطالعه دانشگاه هاروارد

پاکستان در سالهای آتی نبض رشد تولید ناخالص داخلی را در تمام اقتصادهای مسلمان و همسایگی بدست می گیرد زیرا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در پاکستان حتی از چین هم […]