تجربه دختر ایرانی از سفر به پاکستان

سفر به پاکستان : سرزمینی که هم زمینش قصه داره و هم آسمونش

از کجای سفر به پاکستان شروع کنم. سفری که دیدگاه، زندگی و دنیای من رو تغییر داد. سفری که قرار بود مثل سفر های قبلی ام فقط دیدن منظره و طبیعت […]