روابط بانکی و بانک مرکزی پاکستان

برقراری روابط بانکی میان پاکستان و ایران

بین المللی

توافق نامه های بانکی بر توسعه روابط تجاری دو کشور اثر مثبتی خواهد داشت و روابط بانکی بین دو کشور به زودی اجرا خواهد شد.

مهدی هنردوست، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، از امضا یک توافق نامه مبادله ارز برای افزایش تجارت دوجانبه میان دو کشور ایران و پاکستان خبر داد. این توافقنامه، کانال هایی را در بانک های مرکزی هر دو کشور برای انجام معاملات تجاری باز خواهد کرد تا استفاده از حساب بانکی دلار جهت ترخیص اعتبار نامه بانکی (LC) کاهش دهد.

او در جلسه مذاکره با کمیته بازرگانی در اتاق تجارت و صنایع کراچی (WAPA) افزود: بانک مرکزی پاکستان (SBP)، پیش نویس تفاهم نامه (MoU) برای امضای توافقنامه پرداخت بانکی خود با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اشتراک گذاشته است.

بازرگانان و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع اسلام آباد پاکستان، نبود ارتباط بانکی و وجود مشکل در گشایش اعتبار اسنادی را از موانع توسعه تجارت ایران و پاکستان عنوان می کنند. بدین ترتیب امضا توافق نامه های بانکی بر توسعه روابط تجاری دو کشور اثر مثبتی خواهد داشت.