Iran-Pakistan 3rd border crossing launched

مراسم افتتاحیه گذرگاه مرزی بین المللی پاکستان و ایران در مند-پیشین

مراسم افتتاحیه سومین گذرگاه مرزی بین المللی پاکستان و ایران در مند-پیشین امروز با حضور وزیر تولیدات دفاعی پاکستان خانم زوبیده جلال و وزیر راه و شهرسازی ایران آقای محمد […]