انجمن علمی‌ دانشجویان ایران پاکستان ؛ اولین انجمن علمی بین المللی که در آستانه فراموشی است

علمی و فناوری

انجمن علمی‌ دانشجویان ایران پاکستان یک انجمن بین المللی متشکل از دانشجویان ایرانی و پاکستانی و با هدف تحکیم روابط دو کشور در سطح علم و فناوری و فرهنگی می باشد.

عشق به وطن در میان دانشجویان پاکستانی مشغول به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور، یک عامل انگیزشی قوی برای حضور و فعالیت های این افراد در ارتباط با معرفی پاکستان در سطح بین الملل و به خصوص به دانشجویان سایر کشورها می باشد.

نمونه قوی از این عشق به وطن در میان دانشجویان پاکستانی و حضور در فعالیت های فرهنگی، هر ساله در غرفه پاکستان در جشنوراه فرهنگ ملل دیده می شود.


حضور فعال و همیشگی دانشجویان پاکستانی در جشنواره بین‌ المللی فرهنگ ملل

در همین راستا در سال 1393، انجمن علمی‌ دانشجویان ایران پاکستان به عنوان یک انجمن علمی مصوب دانشگاه فردوسی مشهد تاسیس گردید. هدف تاسیس این انجمن، معرفی پاکستان و خصوصا ظرفیت های حوزه علم و فناوری، کارآفرینی، اقتصادی، صنعت خدمات و کامپیوتر به دانشجویان ایرانی بود.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری چندین دوره همایش پاکستان شناسی اشاره نمود. یکی از آن ها همزمان با جشنواره بین ‌المللی فرهنگ ملل دانشگاه فردوسی بود. در این همایش، بروشورهای معرفی پاکستان به زبان فارسی، معرفی دانشگاه های این کشور و دستاورد‌های علم و فناوری، کارآفرینی و اقتصادی ارائه گردید.

دومین همایش پاکستان شناسی در مشهد مقدس

همچنین در حاشیه جشنواره فرهنگ ملل، با همکاری آقای دکتر غنایی مدیر وقت روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، یک نمایشگاه عکس پاکستان نیز گذاشته شد که مناطق‌ توریستی پاکستان و شهر‌های بزرگ این کشور مثل لاهور، کراچی‌، اسلام آباد معرفی شدند.

استقبال مخاطبین و دانشجویان ایرانی از این نمایشگاه بسیار دیدنی بود. تا آنجا که برخی اذعان داشتند که هرگز تصور نمی کردند که پاکستان چنان کشور زیبایی باشد.

دبیر انجمن علمی‌ دانشجویان ایران پاکستان در بدو تاسیس، محمد عرفان مقصود دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد و پس از فارغ التحصیلی ایشان، آقای سید نصرت رضا، دانشجوی ارشد ر‌شته اقتصاد، دبیر انجمن بود.

اکنون پس از فارغ التحصیلی دو دبیر قبلی انجمن از یک سو و کاهش تعداد دانشجویان پاکستانی مشغول به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد (در حال حاضر حدود 3 دانشجو) از سوی دیگر، بیم آن می رود که انجمن فوق و ضرورت فعالیت های آن به دست فراموشی سپرده شود.

این در حالی است که وجود انجمن علمی‌ دانشجویان ایران پاکستان و برگزاری همایشات پاکستان شناسی در سطح دانشگاه و حتی در سطح شهر مشهد و کشور برای مردم عمومی می تواند سبب آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ پاکستان و افزایش ارتباطات فرهنگی، علمی و اقتصادی میان دو کشور گردد.

 

 

 

 

 

One thought on “انجمن علمی‌ دانشجویان ایران پاکستان ؛ اولین انجمن علمی بین المللی که در آستانه فراموشی است

Comments are closed.