ریس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان

درخواست رییس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان برای توسعه همکاری علمی با اصفهان

بین المللی

رییس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان در دیدار با استاندار اصفهان با اشاره به جاذبه های فرهنگی و تاریخی اصفهان از رفتارمردم اصفهان ابراز رضایت کرد و گفت: این نوع رفتار باید الگوی مردمان جهان باشد.

راحله حمیدخان درانی خواستار همکاری در زمینه های علمی و پزشکی و توسعه همکاری فرهنگی ایالت بلوچستان پاکستان با اصفهان شد

استاندار هم با اشاره به ظرفیت های فرهنگی استان افزود: تا دوسال آینده تعداد گردشگران خارجی به استان اصفهان به یک میلیون در سال و تعداد گردشگران داخلی به ۱۰میلیون نفر افزایش خواهد یافت

رسول زرگر اصفهان را در زمینه علمی ممتاز دانست و خواستار تبادل استاد و دانشجوبین دو طرف شد.

وی افزود: در بخش های اقتصادی و گردشگری نیز امکان مشارکت دو استان اصفحان و ایالت بلوچستان پاکستان وجود دارد.