KP to Provide Grants to Locals for Boosting Tourism

توسعه دهکده های توریستی و اقتصادی در ایالت خیبر-پختونخوا پاکستان

گردشگری

وزارت گردشگری خیبر-پختونخوا (KP) طرحی را برای تأمین گرنت های مالی ویژه افراد محلی به منظور راه اندازی مهمانخانه های خود، توسعه دهکده های توریستی و اقتصادی و ارتقا بخش گردشگری راه اندازی کرده است.

یک مقام مسئول به رادیو پاکستان گفت: این موضوع در نشستی که در وزارت گردشگری، ورزش و فرهنگ برگزار شد، مطرح گردید.

با هدف ترویج گردشگری پایدار در کشور، دولت ایالت تصمیم به ارائه کمک های مالی به افراد محلی به منظور توسعه دهکده های توریستی و اقتصادی در بخش های چترال و هزاره دارد.

غرفه های کمپی، چادرهای زده شده در روستا ها آماده پذیرایی از گردشگران در دره های سیتیک در K-P

boost tourism, KP

اقدام راه اندازی دهکده های توریستی و اقتصادی نه تنها به حفظ محیط زیست کمک می کند، بلکه باعث ایجاد مشاغل اضافی برای جوامع محلی خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در مرحله اول، دهکده های توریستی و اقتصادی در سه دره کلاش، بخش چیترال و هزاره ایجاد می شود.

دره کالاش پاکستان : دره جشن و رسوم در پاکستان

in kalash-Day-Chilimjusht-Festival-Concludes

وی افزود: بعداً ، این ایده در مناطق دیگر بخش های چیترال و هزاره از جمله ناتیا گالی، ناران، کاگان، تندیانی و گیلگت نیز اجرا خواهد شد.

برجسته سازی مهمان دوستی مردم ایالت خیبر-پختونخوا در طرح توسعه دهکده های توریستی و اقتصادی

او خبر داد كه وزارت گردشگری برنامه ای را تهیه کرده است تا به افراد محلی كمك كند که  ویژگی های مهمان های خود را برجسته كنند. در این برنامه، به افراد محلی اجازه داده می شود تا بسته های سفر خود را برای تسهیل گردشگران با تهیه غذا، اسکان و راهنمایی سفر تهیه کنند. در این زمینه دولت نیز حمایت های مالی ویژه ای را از این افردا ارائه خواهد کرد.

 

pakistan-adventure-travel-secret-group-in-hunza

تعداد گردشگرانی که از پاکستان بازدید کرده اند به 1.9 میلیون نفر در سال گذشته رسیده است. این امر بر لزوم اتخاذ یک الگوی زیست محیطی به منظور اطمینان از رفاه اقتصادی افراد محلی که درگیر بخش گردشگری هستند تأکید می کند.

دولت ایالت خیبر پختونخوا با هدف و محوریت تقویت گردشگری

Amazing kpk

دیدگاهتان را بنویسید