اتاق بازرگانی ارومیه

سفر اعضای اتاق بازرگانی ارومیه در پاکستان و دیدار با اعضای اتاق بازرگانی اسلام آباد، پاکستان

بین المللی

سفر سه روزه اعضای اتاق بازرگانی ارومیه (صنایع، معادن و کشاورزی) و صادرکنندگان میوه آذربایجان غربی به پاکستان شروع شد.

ایرنا – اسلام آباد – اعضای اتاق بازرگانی ارومیه (صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه) صادرکنندگان میوه آذربایجان غربی در سفر سه روزه خود به پاکستان روز سه شنبه با اعضای اتاق بازرگانی اسلام آباد دیدار و گفت و گو کردند.

 

عکس های بیشتر در لینک زیر

http://www.irna.ir/fa/Photo/3574406