پزشک پاکستانی

قرارگیری کتاب پزشک پاکستانی در میان بهترین کتابهای چشم پزشکی در همه زمانها

کتاب دکتر زوبیدا سیرنگ، جراح چشم از چیترال، یک پزشک پاکستانی در فهرست معتبر “بهترین کتاب های چشم پزشکی همه زمان ها” توسط سازمان اعتبارسنجی کتاب ثبت گردید.

Centre announces seven-point package for healthcare workers

اعلام بسته حمایتی کرونا ویژه کارمندان بهداشت و درمان فعال در خط مقدم مبارزه با بیماری

دولت فدرال به منظور قدردانی از تلاشها و فداکاری های کارمندان بهداشت و درمان قعال در خطوط مقدم بیماری همه گیر کرونا ویروس، یک بسته حمایتی کرونا ویژه را اعلام […]