SBP okays pilot operation of e-commerce gateway

بانک مرکزی پاکستان امکان پرداخت دیجیتال از طریق سوئیفت را تسهیل می کند

در پروژه همکاری بانک مرکزی پاکستان با بنیاد بیل و ملیندا گیتس، کنندگان امکان پرداخت دیجیتال از طریق سوئیفت برای نهادهای دولتی، بازرگانان و مصرف کنندگان فراهم می شود.

PM opens 'Roshan Digital Account' for overseas Pakistanis

خبر خوب عمران خان برای پاکستانی های مقیم خارج از کشور در طول بیماری همه گیر کرونا

نخست وزیر پاکستان “حساب دیجیتال روشن” را برای سهیل امور بانکی پاکستانی های مقیم خارج از کشور در طول بیماری همه گیر کرونا افتتاح می کند.