ساینس تک پلاس گردهمای کارآفرینان بین المللی

اولین گردهمای کارآفرینان بین المللی : موضوع نشست اختصاصی اویس خان لغاری با نماینده ساینس تک پلاس در تهران

ساینس تک پلاس 2017 اولین گردهمای کارآفرینان بین المللی است و برای تبادل کارآفرینان بین المللی در موضوع نشست اختصاصی اویس خان لغاری با نماینده ساینس تک پلاس در تهران […]

شمشاد اختر ده بانوی برتر آسیا

دکتر شمشاد اختر، اقتصاددان پاکستان در زمره ی ده بانوی برتر آسیا توسط مجله وال استریت قرار گرفت.

خانم شمشاد اختر دارای مدرک PhD و یک اقتصاددان توسعه پاکستان، دیپلمات و نابغه ای است که رتبه بندی جهانی در لیست ده بانوی برتر آسیا در مجله وال استریت قرار گرفت.