ترکیه مدافع حقوق پاکستان در موضوع حادثه تروریستی پولواما

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان، اتهام دولت هند در خصوص دخالت پاکستان در حادثه تروریستی پولواما را بی اساس […]