Role of women in Pakistani society

قدرت زنان در پاکستان را بر اساس مستندات ببینید نه بر اساس شنیده ها

اخبار ملی

زنان در پاکستان در تمام دوران تاریخ این کشور همچون مردان تاثیرگذار بوده اند اما اینکه چرا نام آنها کمتر بر سرزبان‌ ها ست، دلایل زیادی دارد.

شاید یکی از این دلایل تلاش رسانه های غربی بر نمایش چهره ای ضعیف و رنج دیده از زنان در پاکستان دارند تا این کشور را به عنوان یک کشور عقب مانده جلوه دهند.

Empowering Women

این در حالی است که اولا بینان گذار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح احترام ویژه ای برای زنان در پاکستان قائل بود به نحوی که همواره خواهر خود فاطمه جناح در تمامی لحظات و جلسات مهم در کنار او حضور داست.

فاطمه جناح یکی از محترم‌ترین رهبران زن پاکستان

شدت احترام محمد علی جناح از یک سو و قدرت و مهربانی فاطمه جناح از سوی دیگر سبب گردد مردم پاکستان او را مادر امت بنامند و ارادت ویژه را نسبت به این بانوی پاکستانی داشته باشند.

Mohtarma Fatima Jinnah

مشارکت زنان پاکستان در بخش های مختلف دولتی و خصوصی

به طور کي از شاخص هاي مهم براي سنجش توسعه هر کشور وضعیت زنان و نوع مشارکت آنان در محیط مردان مي باشد، زیرا توسعه تنها در ارتباط با تولید ناخالص ملي و سطح درآمد سرانه سنجیده نمي شود،  بلکه عواملی مانند وضع سیاسي، اجتماعي و مشارکت همگاني افراد، به خصوص زنان، نیز بر این فرایند مؤثر است.

اما پاکستان از نظر شاخص مشارکت زنان چگونه است؟

زنان پاکستان – تاریخ فعالیت و نقش زنان پاکستان در سیاست کشور

Pakistani woman military power

پاکستان نخستین کشور اسلامی بود که بالاترین قدرت کشور یعنی نخست وزیر در اختیار یک زن قرار داشت.آن هم نه یک دوره بلکه دو دوره نخست وزیری پاکستان در دستان قدرتمند بی نظیر بوتو بود.

بی نظیر بوتو اولین زن مسلمان نخست وزیر در تاریخ جهان اسلام

بی نظیر بوتو همچنین این کشور دارای سطح بالای مشارکت زنان در ارتش می باشد. نمونه این امر افسر نظامی زن پاکستانی می باشد که به خاطر خدمات شجاعانه خود موفق به دریافت جایزه صلح سازمان ملل گردید.

سرگرد سامیان رحمان افتخار زنان ارتش پاکستان در سطح بین الملل

Pakistani-female-pilots

از سوی دیگر، در سالهاي اخیر مشارکت زنان در پاکستان در فعالیت هاي اقتصادي و کسب و کار رشد قابل ملاحظه ای داشته که منجر به موفقیت هایی در سطح جهانی نیز شده است.

درخشش زنان پاکستانی که در سطح جهان افتخار آمیز در سال 2017-2016 بودند

Role Of Women In Economic Activities

بدین ترتیب با وجود محدودیت های فرهنگي، اجتماعي عرفي موجود، عدم توانایي اقتصاد برای ایجاد فرصتهای شغلي کافي و مناسب براي زنان و تمام موانع موجود در بسیاری از جوامع حتی پیشرفته، زنان در پاکستان ثابت کرده اند که شکست ناپذیر می باشند.

با آنگلا مرکل پاکستان آشنا شوید

انتخاب زنان در پاکستان در بالاترین پست های دولتی

در یک تغییر و تحول در سطح فدرال، دولت پاکستان دستورات انتصاب، ترقی و انتقال 44 افسر در اسلام آباد و 90 افسر در پنجاب را صادر کرده است.

اما در میان نام افراد واجد شرایط ترقی، نام یکی از بانوی پاکستانی نیز دیده می شود. دولت فدرال، زاهدا پروین را از گروه اطلاعات و مطوبعات به درجه 22 ارتقا داده است و وی را به عنوان وزیر اطلاعات فدرال منصوب کرد.

Zahida Parveen promoted as federal information secretary

اطلاعیه ای در این رابطه توسط دبیرخانه کابینه ،در روز جمعه صادر شده است. پیش از این، پروین یک افسر درجه 21 بود که به عنوان معاون اطلاعات و مطبوعات فعالیت می کرد.

Zahida Parveen promoted as federal information secretary

بدین ترتیب همانطور که گفته شد زنان در پاکستان همواره هم دوش مردان در بخش های مختلف کشوری و بین المللی حضور فعال داشته و به همین خاطر موفق به کسب افتخارات بزرگی نیز می شوند.

تبعیض جنسیتی؛ مانع یا سکوی پرتاب زنان موفق

هنوزم فکر می کنید پاکستان یک کشور دارای تبعیض جنسیتی و با زنان ضعیف و افسرده است؟

 

5 comments

Comments are closed.