حمایت گوگل از بانوی کارآفرین پاکستانی با سوابق درخشان خود در زمینه پوشش اخبار اجتماعی

کارآفرینی

این بانوی کارآفرین پاکستانی در سال‌های اخیر به دلیل سوابق درخشان خود در زمینه پوشش اخبار اجتماعی، محبوبیت ویژه‌ای به‌دست آورده است.

گوگل هرساله به منظور حمایت از کارآفرینی، تقویت، تشویق و معرفی استارت‌آپ¬ها، گرنت ویژه ‌ای به نام Blackbox نظر گرفته است.Blackbox  یک برنامه دو هفته ای برای بنیانگذاران استارتاپ ها در سراسر جهان است که در شتاب دهنده ای در دره سیلیکون برگزار می شود. در این برنامه، تعداد محدودی از بنیان گذاران برترین استارتاپ های سراسر جهان، به عنوان شریک یک شبکه کارآفرینی بین المللی توسط گوگل انتخاب می شوند.

در سال 2017، سانا فاروق مؤسس، بانوی کارآفرین پاکستانی و مدیر اجرایی شبکه آموزش الکترونیکی (ELN)، یکی از 15 کارآفرین موفق زن از سراسر جهان است که به منظور ارائه استارتاپ خود به این برنامه راه یافت. شبکه ELN، دوره های آنلاین آموزش به معلمان را برگزار می کند. همچنین به متخصصان دیگر در بخش آموزش کمک می کند.

این بانوی کارآفرین پاکستانی در سال‌های اخیر به دلیل سوابق درخشان خود در زمینه پوشش اخبار اجتماعی، محبوبیت ویژه‌ای به‌دست آورده است. عمده فعالیت سنا فاروق مرتبط با حوزه آموزش بهداشت و سلامت است.