قله نانگاپاربات پاکستان

قله نانگاپاربات پاکستان : تلاش های صعود حتی در زمستان

گردشگری

اولین صعود زمستانی نانگاپاربات (کوه قاتل) عاقبت با تلاش آلکس تکسیکون، سیمون مور و علی سدپارا در 2016 انجام شد.

سیمون مورو یکی از این کوهنوردان در کنفرانس خبری که به مناسبت این صعود انجام شده بود گفت: غیر ممکن کلمه ای ست که تنها در دیکشنری (فرهنگ لغت) وجود دارد. این کوه نورد ایتالیایی که فاتح چهار قله هشت هزار متری در زمستان می باشد می گوید که نانگپاربات بزرگترین قله روی زمین است. به گفته او این قله به قدری بزرگ است که می توان دو اورست یا دو کی 2 را در آن جا داد.

در صعود زمستانی نانگا محمد علی سدپارا اولین شخصی بود که به قله نانگاپاربات که به کوه قاتل مشهور است, رسید. این قله نهمین قله مرتفع جهان در بین 14 قله بالای هشت هزار متری ست.

سیمونه می گوید که صعود یک هشت هزاری در زمستان به دانش, تجربه و روحیه تیمی بستگی دارد. سیمونه اضافه میکند که کوهستان کوه نوردان رو نمیکشه بلکه تصمیمات اشتباه آنها باعث کشته شدنشان می شود. نقطه قوت این تیم درک چالش پیش رویشان, صبر و حوصله و قدرت تحمل شان بود.

صعود این تیم از جبهه دایامیر بود (این قله سه مسیر برای صعود دارد … دایامیر.. مسیر شل و جبهه کینشوفر) و اولین نفر یعنی علی سدپارا ساعت 3 بعد از ظهر و دومین و سومین نفر یعنی سیمونه و الکس 37 دقیقه بعد به قله رسیده اند.

زمستان سال گذشته علی و الکس مسیر اشتباهی را انتخاب کردند که به بن بست رسیدند و مجبور شدند از 300 متری قله برگردند. الکس تکسیکون می گوید که 500 متر نهایی قله سخت ترین مرحله صعوده.. چرا که مسیری بسیار شیب دار و صخره ایست.

الکس که اهل اسپانیا ست هم بسیار با تجربه است او چندین تلاش زمستانی دارد و سابقه صعود به 12 قله بالای هشت هزار متری را دارد و به گفته خودش از هیچ صعود به اندازه این یکی لذت نبرده است..

سیمونه می گوید پاکستان بیشتر از 5 قله برای ارائه به گردشگران دارد. او می گوید این کشور خظرناک تر از آمریکا یا حتی ایتالیا و نپال و دیگر کشورها نیست. او در نهایت با تعریف از علی سدپارا گفت که ما افتخار میکنیم که تاریخ توسط یک پاکستانی نوشته شده است.