دانشگاه های پاکستان سال 2018

آخرین رتبه بندی دانشگاه های پاکستان سال 2018 بر اساس رتبه بندی QS

علمی و فناوری

دانشگاه ملی علوم و فناوری  (NUST) اسلام آباد، دانشگاه قائد اعظم (QAU)، دانشگاه علوم مدیریت لاهور (LUMS) جزو برترین دانشگاه های پاکستان سال 2018 هست.

رتبه بندی جهانی دانشگاهی QS، یک نظام رتبه بندی سالانه دانشگاهی ست که توسط Quacquarelli Symonds (QS) منتشر می گردد.Quacquarelli Symonds (QS) ، یک شرکت بریتانیانی ویژه آموزش و تحصیل در خارج از کشور است. مطابق با این نظام رتبه بندی، دانشگاه های پاکستان سال 2018 به شرح زیر لیست بندی می شوند:

1. دانشگاه ملی علوم و فناوری  (NUST) اسلام آباد

2. دانشگاه قائد اعظم (QAU)

3. دانشگاه علوم مدیریت لاهور (LUMS)

4. دانشگاه مهندسی و فناوری (UET) لاهور

5. دانشگاه کراچی  (KU)

6. دانشگاه لاهور (UOL)

دانشگاه ملی علوم و فناوری یا نست NUST هم در رینکنگ ملی و هم در QS نمونه ای بهترین دانشگاه های پاکستان سال 2018 شناخته شده است.