رستوران خیبر پاس در لندن

رستوران خیبر پاس در لندن با منوی سیاسی

سبک زندگی

رستوران خیبر پاس رستوران پاکستانی در است که منویی خاص را به مشتریان ارائه می دهد که اسم غذا ها مخلوط با اسم چهره های سیاسی کشور است.

 رستورانی در لندن به نام “خیبر پاس” وجود دارد که منویی خاص را به مشتریان ارائه می دهد. این منو از سیاست پاکستان الهام گرفته است. غذاهای این منو مشتریان زیادی را از سراسر لندن مخصوصا از اسکس، جایی که تعداد زیادی از پاکستانی ها ساکن هستند، جذب می کند.

این رستوران نه تنها محل خوبی برای خوردن غذا است، بلکه همچنین به عنوان یک گفتگوی خوب در مورد سناریوهای مهم سیاسی به خانه بازمی گردد. جای تعجب نیست که مهاجران پاکستانی فقط نمی توانند از آن استفاده کنند.

منوی بدون فساد اذهر حسین: منوی رستوران به عنوان منوی سیاسی بدون فساد کاپیتان نامگذاری شده است که توسط مدیر اذهر حسین ایجاد شده است. او همچنین به عنوان کاپیتان اذهر برای مشتریانش شناخته شده است.

در اینجا برخی از غذاها که به تاسیس رستوران کاپیتان اذهر کمک کرده است شامل موراد زیر است، مشتریان می توانند از دو دسته از غذاها انتخاب کنند. گروه اول شامل غذاهای تهیه شده ازگوشت گوسفندی است: بره کامل سنتی، برنج شیرین، گوشت گوسفند.

غذاهای تهیه شده در رستوران خیبر پاس از گوشت مرغ: پاهای مرغ پاناما، کباب سیخ  تالی شیخ، مرغ درنای کوچک، بشقاب مرغ مگس خوار بزرگ.

حسین آذهر  یک سرباز بازنشسته ارتش پاکستان است. او چند سال پیش به لندن مهاجرت کرد و کسب و کار رستوران خود را در لندن آغاز کرد. او می گوید که بیشتر مشتریانش پاکستانی هایی هستند که می خواهند غذا یی بخورند که آ ن ها را به یاد غذاهای پاکستان بیاندازند.

نکته جالب توجه این است که اکثر این مشتریان در بحث های گرم در سیاست های پاکستان اغراق می کنند. و آنها برای ادامه بیشتر این بحث ها به اینت رستوران می آیند. حسین اذهر یک سرباز بازنشسته ارتش پاکستان است. او چند سال پیش به لندن مهاجرت کرد و کسب و کار رستوران خود را در لندن تنظیم کرد. صاحب می گوید که بیشتر مشتریانش پاکستانی هستند که می خواهند غذا بخورند که ان ها را به یاد گذشته بیاندازند

قبل از راه اندازي منوهاي سياسي، اذهر، مشتريان خود را مورد بررسي قرار داد تا ببينند آيا اين امر مي تواند يك ايده خوب باشد. بازخوردی که دریافت کرد بیشتر مثبت بود.

کاپیتان اذهر می گوید Go Nawaz Go, U-turn , Shaikh Talli  که از غذاهای پرطرفدار این رستوران هستند.

اذهر می گوید: “ ایده این است که بحث سیاسی را که برای یک سیستم دموکراتیک قوی در پاکستان ضروری است تشویق کنیم. ما مشارکت سیاسی را تشویق می کنیم . این نیز مهم است چرا که ما در خارج از کشور زندگی می کنیم اما قلب و روح ما با پاکستان امیخته است.

جوامع در خارج از کشور علاقه زیادی به امور پاکستان دارند چراکه مشتریان میز غذای پاکستان بیش از هر مکان دیگری از پاکستان صحبت می کنند و از غذای خود لذت می برند. “

این اولین بار است که یک رستوران در جهان دارای یک منوی سیاسی میباشد.