ImrankhanVoiceofKashmir hashtag on Twitter

طوفان توئیتری در ستایش سخنرانی نخست وزیر پاکستان در سازمان ملل

بلاگ

ساعاتی پس از سخنرانی نخست وزیر پاکستان در سازمان ملل در 27 سپتامبر، توئیت های متعددی در پاکستان و سراسر جهان در مورد سخنان او، از کشمیر و اسلام هراسی تا تغییرات آب و هوایی و فساد توسط نخبگان، به اشتراک گذاشته شد.

برجسته ترین بخش سخنرانی نخست وزیر پاکستان در سازمان ملل که بیش از 45 دقیقه به طول انجامید، در مورد موضوع کشمیر بود. نخست وزیر با سخنان محكم به جهانیان یادآوری كرد كه اگر به این مسئله توجه نشود، اقدامات هند در كشمیر اشغالی منجر به حمام خون خواهد شد.

در بخشی از سخنرانی نخست وزیر پاکستان در سازمان ملل آمده است: پس از اتمام حکومت نظامی، كشمیری ها در خیابان ها بیرون خواهند آمد. 90000 سرباز چه خواهند كرد؟ به آنها شلیك خواهند كرد و نتیجه این امر، ظهور اسلام رادیکالی خواهد بود.

گزارش کامل از سخنرانی تاریخی نخست وزیر پاکستان عمران خان در سازمان ملل (بخش دوم)

Imran Khan Voice Of Kashmir

نمونه ای از توئیت های مرتبط با سخنرانی نخست وزیر پاکستان در سازمان ملل

ایسام احمد، خبرنگار خبرگزاری AFP، بر این عقیده است که نخست وزیر، موضوع کشمیر را “بسیار قوی” برجسته کرد که منجر به چندین دور تشویق در سازمان ملل گردید.

احمد با اشاره به سخنرانی نخست وزیر پاکستان در سازمان ملل در مورد جنگ با هند گفت:”هنگامی که یک کشور مسلح هسته ای تا انتها می جنگد، عواقب آن فراتر از مرزها خواهد بود. این عواقب برای جهان هم خوداهد بود. در واقع سخنرانی نخست وزیر پاکستان در سازمان ملل به جامعه جهانی هشدار داده بود که این یک تهدید نیست، یک نگرانی منصفانه است. ما به کجا می رویم؟!

Issam Ahmedفعال و حقوقدان سیاسی جبران نصیر از نخست وزیر بخاطر توضیح مسئله کشمیر در سکوی بین المللی قدردانی کرد. چراکه نخست وزیر عمران خان به طرز قانع کننده ای از سازمان ملل استفاده کرد تا نه تنها دلایل قساوت در کشمیر توسط هند را ایدئولوژی BJP توضیح دهد بلکه همچنین به درستی نگرانی های خود را از وقوع حمله ابراز نمود. او گفت: پاکستان بازار بزرگی مانند هند نیست. اکنون مسئله  وجدان برای جامعه جهانی است.

JIbran Nasir

روزنامه نگار افتخار فردوس سخنرانی نخست وزیر پاکستان در سازمان ملل را برآمده از از قلب و با هدف خواند!

Iftikhar Firdous

سلمان مسعود، خبرنگار پاکستان در نیویورک تایمز، سخنرانی نخست وزیر پاکستان در سازمان ملل را شورانگیز خواند. همچنین گفت برخی از قسمت ها سبب ناراحتی  و تعجب برخی ها در غرب می شود.

Salman Masood

روزنامه نگار ارشد مظاهر عباس سخنرانی نخست وزیر پاکستان در سازمان ملل را سیار موثر  خوانده است.

Mazhar Abbas

خرم حسین روزنامه نگار نیز در این باره گفت: بخش سخنرانی عمران خان در مورد کشمیر بسیار خوب بود و یک مورد قدرتمند را ایجاد کرد.

Khurram-Hussain

نتیجه گیری:

به طور کلی، به نظر می رسد سفر نخست وزیر به ایالات متحده با تمرکز اصلی بر برجسته سازی گرفتاری مردم در کشمیر اشغالی، موفقیت آمیز بوده است.

Imran Khan Voice Of Kashmir

روزنامه نگار Zarrar Khuhro با تمجید از نخست وزیر “به خاطر درخشش در صحنه بین المللی” ، این جمع بندی را بیان کرد: سفر عمران خان یک ماراتن با مسئولیت های بی شماری در گفتگو و مصاحبه و پاسخ سؤالات بوده است. به نحوی که حتی کسانی که از او متنفر بودند مجبور به تشویق وی شدند.

Zarrar Khuhro

بی شک تاثیر گذاری قوی سخنرانی نخست وزیر پاکستان در سازمان ملل هتشک #ImranKhanVoiceOfKashmir (#عمران خان صدای مردم کشمیر)  تبدیل به پرمخاطب‌ ترین هشتک و طوفان توئیتری نمود.

Imran Khan Voice Of Kashmir IN TWITTER