استارت اپ پاکستانی در سالن سرمایه گذاران

سالن سرمایه گذاران: یک استارت آپ فناوری و اقتصادی پاکستان

کارآفرینی

سالن سرمایه گذاران در NEST I/O قرار گرفته و همچنین عضو اعزامی به جایزه 2015 APICTA می باشد.

این استارت آپ داده های به روز شده اقتصادی شامل سهام، صندوق های متقابل و کالا ها را در پاکستان فراهم می آورد. سالن سرمایه گذاران در NEST I/O قرار گرفته و همچنین عضو اعزامی به جایزه 2015 APICTA می باشد.

سالن سرمایه گذاران یک استارت آپ فناوری و اقتصادی است که جایگاهی برای مردم برای بدست آوردن اطلاعات راجع به ابزار های اقتصادی  و بدست آوردن ایده در بازار اقتصادی برای سرمایه کذاری بهتر را فراهم می کند.

این استارت آپ قرارداد  شش رقمی دلاری با واسطه سرمایه گذاری تکنولوژی آرپاتک را انجام داده است.