kashmir protest

فریاد آزادی کشمیر در مقابل سفارت هندوستان در تهران

بین المللی

تعدادی از جوانان ایرانی و پاکستانی بعد از حوادث کشمیر که در آن دولت هند قوانین یک جانبه را در خصوص مسلمانان این منطقه اتخاذ کرده است، با تجمع در مقابل سفارت هندوستان اعتراض خود را نشان دادند.

مردم مسلمان کشمیر این روزها قربانی سیاست های دولت هند شده اند که بر اساس آن، خودمختاری این منطقه زیر سوال می رود. در در حالی که بسیاری از  نهادهای حقوق بشر نیز  این روزها سیاست سکوت را در پیش گرفته اند، امروز سفارت هندوستان در تهران شاهد آزادی ‌خواهی و عدالت ‌خواهی جوانان ایرانی و پاکستانی بود.

kashmir protestمردم با سردادن شعارهایی در حمایت آزادی کشمیر صدای اعتراض خود را به گوش ساکنان ساختمان امروز سفارت هندوستان در تهران رساندند. در این میان شعارهایی مانند منتظر فلسطین دیگر نباشید و کشمیر تنها نیست شنیده می شد.

در این تجمع ده ها تن از دانشجویان دانشگاه تهران و علم و صنعت و نیز جوانان و دانشجویان پاکستانی مشغول به تحصیل در ایران در مقابل ساختمان سفارت هندوستان در تهران حضور داشتند.

kashmir protestگفتنی است بسیاری از نهادها و فعالین پاکستانی نیز ضمن اظهار نگرانی از حوادث اخیر در کشمیر از تمام جامعه جهانی و نهادهای بین المللی خواست تا به دولت هند فشار بیاورند. از آنجا که در روزهای اخیز، بسیاری از نظامیان هند برای سرکوب مسلمانان مظلوم کشمیر از تمام قدرت خود  استفاده می‌کنند و با برقراری حکومت نظامی تلاش در عدم انتشار صدایم معترضین دارند، حرکت های مشابه به ویژه در سایر کشورهای باعث می گردد صدای مظلومیت کشمیر  به خارج از مرزها نیز برسد.

Indian security personnel walk on kashmir

گفتنی است طی روزهای اخیر دولت هند با استقرار بیش از هفتصد هزار نیروی نظامی در کشمیر اشغالی ضمن اعلام حکومت نظامی در تلاش است تا لغو قوانین فوق کشمیر را به صورت رسمی بخشی از خاک هند کند.