ماه علم و فناوری

پیشنهاد نام گذاری ماه اکتبر به ماه علم و فناوری در پاکستان

اخبار ملی

نخست وزیر پاکستان، عمران خان وزیر فدرال علم و فناوری فواد چوهدری را برای گفتگو درمورد پروژه های انجام شده در زمینه ارتقاء علم و فناوری در پاکستان فراخواند و پیشنهاد نام گذاری ماه اکتبر به ماه علم و فناوری در پاکستان داد.

عمران خان در این جلسه همچنین در مورد بازسازی وزارتخانه با فئواد چودری گفت و گو نمود. در ادامه جلسه فواد چودری وزیر وقت علم و فناوری در پاکستان به نخست وزیر گزارش مختصری در مورد روند پیشرفت پروژه های ایجاد یکی از مجهزترین پارک های بیوتکنولوژی و پارک دارویی گیاهی در جلیوم با حمایت از امارات و عربستان سعودی داد.

در همین حال ، وزیر فواد از نخست وزیر خواست تا ماه اکتبر را به عنوان ماه علم و فناوری در پاکستان اعلام کند تا توجه به اهمیت موضوع برای توسعه ملی را جلب کند.

وزیر با در نظر گرفتن این واقعیت که ارتقا علم و فناوری، موقعیت پاکستان را در جایگاهی برتر قرار داده است، می خواهد حمایت کاملی از بخش علوم و فنون را همگام با استانداردهای مدرن در کشور داشته باشد.

نکته مهم دیگر این است که دولت پاکستان مایل به ایجاد فناوری بیوتکنولوژی برای توسعه تحقیقات و اجرای عملی آن در کشور می باشد و اکتبر به عنوان ماه علم و فناوری در پاکستان برای نمایش درخشش ترقی پیشرفت کشور در این حوزه است.

خبر برگزاری یکی از بزرگترین رویدادهای کارآفرینی و استارتاپی آسیا در پاکستان و دعوت از نابغه هایی همچون رئیس ماکروسافت و فیس بوک برای این همایش در ماه اکتبر، می تواند خود نشانی از آغاز قدم های بزرگ در حوزه علم و فناوری در پاکستان در ماه اکتبر می باشد.

به علاوه چندی پیش وزارت علوم و فناوری اعلام كرد كه نخستین شهروند را در سال 2022 به فضا اعزام خواهد كرد تا پاكستان را به سطح بالاتری در حوزه عوم هوا وفضا بردارد.