استارت اپ درخت عجایب تسهیل

استارت اپ درخت عجایب تسهیل آموزش با بازی برای معلولین در پاکستان

کارآفرینی

استارت اپ درخت عجایب تسهیل بازمعنای مفهوم آموزش خاص با تسهیل آموزش با بازی را دارد.

استارت اپ درخت عجایب تسهیل با بهره گیری از فناوری مایکروسافت کینکت و تکمیل آن با طراحی بازی های تعاملی موجب تقویت رشد ذهنی و فیزیکی کودکان با معلولیت های متفاوت می شود.

مفهوم خلاقانه این استارت اپ با برنده شدن در رقابت استارت آپی GIST TECH-I در دانشگاه استنفورد بیشتر در همه ی جهان شناخته شد.

همچنین درخت عجایب تسهیل جایگاه دوم را در جایزه P@sha ICT در طبقه بندی ظرفیت الکترونیکی و و انجمن الکترونیکی را حفظ کرده است و همینطور مدال طلای جایزه اتحادیه آسیا و اقیانوسیه (APICTA) را کسب کرده است.