کشاورزان پاکستانی

تلاش محققان و کشاورزان پاکستانی برای تولید پنبه اصلاح شده ژنتیکی

علمی و فناوری

مطابق با مقاله جدیدی از طرف انجمن بین المللی علوم کشاورزی جنوب شرقی آسیا (ISSAAS) ، کشاورزان پاکستانی به میزان 96 درصد پنبه Bt  در 3 میلیون هکتار از کل سطح ملی کاشته شده رسیده اند.

ISSAAS  در سال 1994 به منظور تقویت همکاری بین دانشمندان کشاورزی در آسیا ، به ویژه آسیای جنوب شرقی، و جمع آوری گروه های متخصصان از بسیاری از کشورهای مختلف با منافع مشترک در توسعه مناطق تأسیس شد.

تلاش کشاورزان پاکستانی برای کشت پنبه Bt

پنبه Bt یک ارگانیسم اصلاح شده ژنتیکی (GMO) یا گونه پنبه گیاهی مقاوم در برابر آفت است .

در هشتمین سال کاشت تجاری در پاکستان ، حدود 725،000 کشاورزان پاکستانی پنبه در سطح کوچک، در سال 2017 به کشت و برداشت پنبه Bt پرداختند.

تخمین زده شده است که سود اقتصادی پنبه Bt در پاکستان برای سال 2010 تا 2016 معادل 4.8 میلیارد دلار و تنها برای سال 2016 483 میلیون دلار بوده است.

پیش از این، از سال 2010 ، پنبه IR به طور مداوم توسط کشاورزان پاکستانی پنبه کاران در این کشور تولید می شد که پنجاب اولین ایالت است که مناطق بزرگ کشت پنبه را دارد و پس از آن سند ، خیبر پختونخوا (KP) و بلوچستان قرار دارند.

در سال 2007 ، کشت پنبه IR در پاکستان به  3 میلیون هکتار رسید. این افزایش با معرفی بسته حمایتی قابل توجهی برای کشاورزان پاکستانی شامل یارانه کود ، کاهش نرخ بهره وام و سایر اقدامات معرفی شده توسط دولت پاکستان امکان پذیر بود.

همچنین در جریان 48مین جلسه شورای بذر ایالت پنجاب (PSC) در مارس 2017 ، چهار گونه دیگر از پنبه IR که بیان ژن cry1Ac  را دارند، تأیید شد.

کشاورزان پاکستانی در سطح کوچک در کشور برای هشت سال گذشته پنبه IR را کشت می کردند.

یک تحقیق جدید در سال 2017، اثربخشی پنبه IR را مورد بررسی قرار داده و تأثیرات پنبه IR را بر سودآوری و بهره وری ارزیابی کرده است. این مطالعات با نگرانی در مورد شیوع انواع پنبه IR که دارای صفات ضعیف و غیر مقاومت به حشرات همراه بود. از این رو دانشمندان حوزه کشاورزی به تحقیق جهت معرفی گونه های اصلاح شده ژنتیکی پرداختند.

گفتنی است دستاوردهای بیوتکنولوژی در پاکستان در سال 2017 به بالاترین زمان رسیده و باعث افزایش تولید محصولات تراریخته و اصلاح شده متعددی گشته است.