apan’s two automakers Atlas Honda and DID Group start making motorcycle chains in Pakistan.

ورود دو شرکت خودروسازی ژاپنی به بازار پاکستان

بین المللی

دو شرکت خودروسازی ژاپنی با نام های اطلس هوندا و گروه  DID، برای ساخت موتور سیکلت در پاکستان، با یکدیگر همکاری می نمایند.

هر دو شرکت خودروسازی ژاپنی تفاهم نامه سرمایه گذاری مشترک را در این زمینه امضا کرده اند.

این دو شرکت خودروسازی زاپنی متعهد به ارائه کیفیت در خدمات، هزینه مناسب و تحویل موتور سیکلت به تولید کنندگان در کشور می باشند. آن ها همچنین قصد دارد تا عرضه کنندگان پس از فروش را با شروع تولید زنجیر موتور سیکلت مورد هدف قرار دهند.

دو شرکت فوق در ماه نوامبر سال 2017 نیز برای تولید موتور سیکلت در پاکستان قصد مشارکت داشتند اما، هیچ توافقنامه سرمایه گذاری مشترکی در این خصوص وجود نداشت و عملیات از طریق یک همکاری فنی انجام شد.

apan’s two automakers Atlas Honda and DID Group start making motorcycle chains in Pakistan.

اطلس و گروه DID در تولید و بازاریابی محصولات خودروسازی خودکار شهرت دارند. در حالی که اطلس به عنوان یک مقام مسئول در کشور برای تولید و بازاریابی موتور سیکلت در نظر گرفته شده است DID  یکی از تامین کنندگان معروف فناوری خودرو و قطعات آن به خودروسازان پیشرو در جهان است. این گروه در کشورهای مختلف در سراسر جهان حضور دارد.

apan’s two automakers Atlas Honda and DID Group start making motorcycle chains in Pakistan.

سرمایه گذاری مشترک فوق نه تنها دو شرکت خودروسازی ژاپنی شریک را نزدیک تر می کند، بلکه همچنین به بخش خودرو پاکستان اعتبار خواهد بخشید.