بام پاکستان هم بام جهان است زیرا از هشت قله جهانی با ارتفاع بیش از هشت هزار متر، پنج قله از این تعداد فقط در کشور پاکستان است.

گردشگری

در سراسر جهان تنها هشت قله به ارتفاع بیش از هشت هزار متر وجود دارد که پنج قله از این تعداد فقط در کشور پاکستان است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، آیا می‌دانید در سراسر جهان تنها هشت قله به ارتفاع بیش از هشت هزار متر وجود دارد که پنج قله از این تعداد فقط در کشور پاکستان است.

این قلل به نام‌های «کی2»، «نانگاپربت»، «گاشربرم 1»، «برودپیک» و «گاشربرم 2» در دنیا مشهور هستند.

علاوه براین تعداد قله‌هایی که در پاکستان ارتفاع آن بیش از هفت هزار متر می‌باشد به 108 مورد می‌رسد.