National Incubation Center (NIC),

شروع پذیرش دوره جدید انکوباسیون استارتاپ ها در مرکز ملی رشد پاکستان

کارآفرینی

مرکز ملی رشد پاکستان (NIC )، مرکز جایزه نوآوری هنر پاکستان و برنامه Jazz xlr8 از تاریخ 7 ژوئن 2019 شروع به پذیرش درخواست ها برای دوره ششم خود کرده است.

از ابتدای دوره جدید  مرکز ملی رشد پاکستان یک برنامه ویزه توسط MSI آمریکا را ارائه خواهد داد تا روحیه کارآفرینی واقعی جهانی را در دوره انکوباسیون از طریق تغییر رفتار ایجاد نماید.

علاوه بر این هیئت مدیره شتاب دهنده  Jazz xlr8، استارتاپ های در مرحله پایانی انکوباسیون را انتخاب می کند و پشتیبانی و آموزشات لازم را برای سرعت بخشیدن فعالیت آنها فراهم می کنند.

استارتاپ های نوآورانه که با زمینه فعالیت گوناگون می توانند برای این برنامه درخواست دهند. مخصوصا کسانی که در زمینه آموزش، امور مالی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا (IoT)، کشاورزی، بازی، انیمیشن سه بعدی و واقعیت افزوده و مجازی فعایلت دارند.

National Incubation Center (NIC),

خلاصه ای از فعالیت مرکز ملی رشد پاکستان

مرکز ملی رشد پاکستان و Jazz xlr8 برنامه ای برای ایجاد یک جامعه متنوع از رهبران و نوآوران است که به ساختن یک آینده بهتر اعتقاد دارند. این مرکز از طریق تفکر نوآورانه به تکامل به کسب و کارهای پایدار و مقیاس پذیر، کمک می کند تا شرکت های تازه کار، به طراحی و پیاده سازی راه حل های تاثیر گذار بپردازند.

National Incubation Center (NIC),

در طول دو سال گذشته، استارتاپ های مرکز ملی رشد پاکستان تاثیر مهمی بر اقتصاد و اجتماع ایجاد کرده اند. افزایش جذب سرمایه گذار به ویژه سرمایه گذارهای خارجی، درآمد افزایشی نزدیک به 800 میلیون روپیه پاکستانی و ایجاد  بیش از 2200 شغل در طول این مدت کوتاه مدت (با 26٪ مستقیم اشتغال زنان) از جمله افتخارات استارتاپ های NIC  می باشد. همچنین آن ها در بسیاری از انجمن های بین المللی نماینده افتخار آمیزی برای پاکستان بوده اند.

در فوریه سال 2017، 121 استارتاپ NIC توسط 257 کارآفرین (48 بنیانگذار زن) راه اندازی شد. در طول این مدت، شتابدهنده  Jazz xlr8  مسئولیت گسترش فعالیت 14 استارتاپ را به عهده گرفت.

National Incubation Center (NIC),

تا کنون دو گروه استارتاپ به طور موفقیت آمیز فارغ التحصیل شده، گروه سوم، چهارم و پنجم هنوز تحت چرخه انکوباسیون قرار دارند.

معرفی یک مرکز کارآفرینی در پاکستان