مناطق تازه ادغام شده قبایل پاکستان

دولت K-P خواهان برگزاری رای گیری مردمی در مناطق تازه ادغام شده قبیله ای با K-P پاکستان است

اخبار ملی

شقابدار: دولت باید انتخابات زودهنگام محلی را در مناطق تازه ادغام شده برگزار کند تا مردم در فرآیند تصمیم گیری در منطقه حاشیه ای مشارکت داده شوند. این باعث می شود تا احساس نا امیدی و محرومیت هایی که در طول سال ها در مردم این منطقه ایجاد شده است، پایان پذیرد.

این مساله در یک کنفرانس برگزار شده توسط باشگاه مطبوعاتی مهمند در غلنایی (Ghalnai)، دفتر مرکزی قبیله ای محمدی مطرح گردید.

این رویداد تحت عنوان “بیست و پنجمین اصلاح قانون اساسی؛ چه پیش خواهد آمد ” یک گروه انتخاب شده از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، نمایندگان رسانه ها، دانشگاه ها، جامعه مدنی، برادری حقوقی، نویسندگان و روشنفکران، انجمن های جوانان، متخصصین آموزشی و متخصصین پزشکی را جذب کرد.

شرکت کنندگان در این کنفرانس از دولت خواستند که انتخابات زود هنگام محلی در مناطق تازه ادغام شده را ترتیب دهند، زیرا این تنها راهی بود که بتواند اعتماد مردم نسبت به نهاد های دولتی را با در نظر گرفتن آن ها در فرآیند سیاسی و اجازه دادن آن ها در تصمیم گیری این روند، جلب نمایند.

آن ها ادعا می کنند که این احساس مالکیت به سیستم دولتی و تصمیم گیری در آن بخشی از خواسته های مردم است. علاوه بر این، شرکت کنندگان همچنین از دولت خواستند که انتخابات شورا های استانی را در کرسی های اختصاص داده شده برای منطقه برگزار کنند و خواستار افزایش تعداد کرسی های اختصاص یافته به این منطقه شدند.
مجلس ملی و رئیس کمیته دائمی استان و مناطق مرزی، ساجد محمند گفتند دولت فدرال 100 میلیارد روپیه را به دولت استانی برای بهبود منطقه قبیله ای جنگ  دیده به عنوان بخشی از طرح 10 ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی اختصاص داده است.

سجاد افزود که این وجوه از طریق یک حساب بانکی جداگانه با یک روند نظارت دقیق تعریف می شود تا اطمینان حاصل شود که وجوه اختصاص یافته برای منطقه به طور مناسب برای توسعه منطقه مورد استفاده قرار می گیرد.

هارون رشید، روزنامه نگار ارشد، پیشنهاد کرد که دولت با توسل به فرصت های بالقوه برای ایجاد فرصت های اقتصادی، باید گردشگری را در این مناطق افزایش دهد.
رئیس قبیله PPP، دکتر فروق افضل، از دولت خواست تا مرز گرسال را برای تجارت با افغانستان باز کند، اگر واقعا تمایل به پیشرفت این منطقه دارند. وی خاطرنشان کرد حجم تجارت دو جانبه با افغانستان در گذشته بیش از 500 میلیون دلار کاهش یافته است. او گفت تجارت دو جانبه سالانه بالغ بر 8 میلیارد روپیه خواهد بود.