دانشجویان بین الملل کانادا

پاکستان ششمین منبع بزرگ مهاجران و پانزدهمین منبع بزرگ دانشجویان بین الملل کانادا است

بین المللی

کانادا و پاکستان در 1947، مدت کوتاهی پس از استقلال پاکستان، روابط دیپلماتیک خود را برقرار ساختند. کانادا در پاکستان توسط یک کمیسیون عالی در اسلام آباد، دفتر کنسولگری و تجارت در کراچی و یک کنسولگری در لاهور را افتتاح کرد. پاکستان نیز در کانادا توسط کمیته عالی در اتاوا و کنسولگری های عمومی در مونترال، تورنتو و ونکوور نمایندگی دارد. پاکستان یکی از منبع اصلی دانشجویان بین الملل کانادا  است.

کانادا در پی روابط دو جانبه با پاکستان، از جمله ارتباطات مردمی، حکومت و دموکراسی، حقوق بشر، تغییرات آب و هوایی، کمک های توسعه، امنیت منطقه و دفاع، جنایت های بین المللی و تجارت و سرمایه گذاری، طیف وسیعی از منافع را در پی دارد.

هر دو کشور نیز به عنوان اعضای سازمان ملل متحد فعالانه در سطح بین المللی مشارکت می کنند. هر دو سابقه ای طولانی از کمک های قابل توجهی به حفظ صلح دارند. کانادا و پاکستان نیز اعضاء سازمان کشورهای مشترک المنافع هستند.

روابط کانادا با پاکستان

کانادا بر این باور است که دموکراسی برای پاکستانی ها یک آینده ی صلح آمیز و موفق است و به همین منظور از برنامه هایی حمایت می کند که باعث تقویت نهاد های دموکراتیک پاکستان می شوند. این شامل مشارکت کامل زنان در روند دموکراسی نیز می باشد.

به طور گسترده تر، کانادا همه کشورها را تشویق می کند تا از حقوق بشر حمایت کنند. کانادا از گفت و شنود دائمی و باز با پاکستان در مورد حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و اقلیت های مذهبی، در روح احترام متقابل قدردانی می کند.

کانادا اقداماتی را برای رسیدگی به تهدید جهانی تروریسم انجام می دهد. این کشور تلاش می کند تا اطمینان حاصل شود که منافع و ارزش های کانادا در سطح بین المللی بازتاب داشته باشد. این فرایند امنیت کانادا را در خانه و خارج از کشور تقویت می کند. کانادا، پاکستان را تشویق می کند تا با توجه به حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر، جهت حل همه چالش های امنیتی خود اقداماتی را انجام دهد.

ارتباطات میان مردم پاکستان و کانادا همچنان استوار است.

بیش از 215،000 پاکستانی در کانادا زندگی می کنند. در سال 2017، پاکستان ششمین منبع بزرگ مهاجران کانادا و پانزدهمین منبع بزرگ دانشجویان بین الملل این کشور بود.

در سال 2017، پاکستان بیست و نهمین کشور بزرگ صادرات کالا بود، در حالی که سهم تجارت دو جانبه کانادا و پاکستان به 1.04 میلیارد دلار رسید. از این تعداد، سهم صادرات کانادا به پاکستان به 693 میلیون دلار و واردات از پاکستان بالغ بر 351 میلیون دلار می باشد. فرصت های موجود برای شرکت های کانادایی در زیرساخت ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، معدن، انرژی، نفت و گاز و بخش های کشاورزی و صنایع غذایی وجود دارد.

پاکستان و کانادا بیش از 60 سال همکاری در زمینه های مختلف را انجام داده اند. اولویت های برنامه کمک های بین المللی دو جانبه بر اساس اولویت های توسعه پاکستان و مزیت نسبی کانادا مطابق با سیاست بین المللی کمک فمینیستی آن است. هدف اصلی امور جهانی کانادا بر روی برابری جنسیتی، حقوق زنان، توانمندسازی اقتصادی زنان، مشارکت سیاسی زنان، ریشه کن سازی فلج اطفال و آموزش (آموزش معلمان) متمرکز گردیده است. همکاری های کانادا با پاکستان نیز شامل برنامه های چند جانبه، مشارکت در برنامه های نوع دوستانه است. علاوه بر این، بودجه پروژه در پاکستان از مرکز تحقیقات توسعه بین المللی تامین می شود.