سوء ظنهای طولانی برای تقسیمات پل افغانستان

چین متعهد شده است تا به افغانستان و پاکستان کمک کند تا سوء ظنهای طولانی را برطرف کنند

بین المللی

کابل (رویترز) – چین متعهد شده است تا به افغانستان و پاکستان کمک کند تا سوء ظنهای طولانی را برطرف کنند. لازم به یاد آوری است که مقامات سه کشور در آخرین دورۀ دیپلماسی با هدف مذاکره با طالبان برای پایان دادن به جنگ افغانستان ملاقات کردند.

چین، به عنوان یک هم پیمان پاکستان، اخیرا روابط اقتصادی و سیاسی خود را با کابل تقویت کرده است و از نفوذ خود برای برقراری روابط نزدیک تر و برطرف کردن سوء ظنهای طولانی دو همسایه آسیای جنوبی استفاده می کند.

دیپلمات ارشد دولت چین، وانگ یی، مشاور وزیر امور خارجه، با وزیران خارجه افغانستان و پاکستان در کابل ملاقات کرد تا تفاهم نامه مربوط به همکاری امنیتی و حمایت از تلاش های افغانستان برای مذاکره با طالبان را تأمین کند.

تقسیمات پل افغانستان

وانگ به خبرنگاران پس از جلسه گفت: “چین این را تایید می کند و مایل به ارائه پشتیبانی و کمک به پاکستان و افغانستان برای بهبود روابط خود  و برطرف سوء ظنهای طولانی بین این کشور های همسایه است.”

این نشست که به دنبال مذاکرات اولیه انجام شده بین سه کشور در سال گذشته روی داد، آخرین نشانه ای از افزایش تعامل چین با پاکستان است، جایی که آن را به طور گسترده در کریدور اقتصادی چین- پاکستان (CPEC)، بخش مرکزی از کمربند جهانی سرمایه گذاری خود قابل مشاهده است.

شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، گفت که اسلام آباد به پایداری و صلح در افغانستان متعهد است.

وی اظهار داشت: “با سرزنش، هیچکس کاری پیش نمی رود؛ ما باید انگشتان دست یکدیگر را به نشانه دوستی و همکاری بفشاریم ؛ چرا که من در اینجا برای ایجاد اعتماد متقابل سیاسی و تسهیل روند صلح در افغانستان حضور یافته ام”.

مقامات همچنین موافقت نامه هایی را امضا کردند تا امکان گسترش CPEC به افغانستان از طریق راه های جاده ای و راه آهن را فراهم سازند.