شرکت ارتباطات دور برد پاکستان

افزایش همکاری ارتباطات شرکت ارتباطات دور برد پاکستان PTCL و Ufone با گروه edotco

کارآفرینی

شرکت ارتباطات دور برد پاکستان  Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) و شرکت تابعه آن، Pak Telecom Mobile Limited، Ufone، یادداشت تفاهمی (MoU) را با گروه edotco امضا کردند.

این تفاهم نامه منجر ارتقاء توانمندی ارتباطات کشور از طریق  ورود شرکت ارتباطات دور برد پاکستان به واسطه عملیات محلی (edotco PK) خواهد شد.

در این بین، فرصت های همکاری میان طرفین در زمینه توسعه زیر ساخت های ارتباطات راه دور ایجاد خواهد شد. این همکاری ها، دربرگیرنده عملیات کارآمد و مدیریت انرژی، فیبرسازی و همچنین نوسازی سازه ها می باشد. امروزه مصرف دیتا در کشور رو به رشد و افزایش است. به طوری که کاربران بیشتر از خدمات اینترنتی G  4 و فراتر از آن استفاده می کنند.

در این مراسم، موقت الهکه، مدیر کل PTCL  و Ufone، اظهار داشت که این مشارکت می تواند یک گام رو به جلو و پیشرفت در این صنعت باشد. با همکاری و استفاده از تخصص Edotco، افزایش فعالیت های مبتنی بر این صنعت در سراسر منطقه و با استفاده از زیرساخت های PTCL  و Ufone، مصرف کنندگان از مزایای بسیاری برخوردار خواهند شد. علاوه بر این، این همکاری ها مسیرهایی را برای پیشبرد صنعت دیجیتال مهیا ساخته و  زمینه را برای ورود به دوران ارتباطات  G 5 آماده می کند.