سفیر ایتالیا در پاکستان

همکاری آموزش عالی بین المللی ايتاليا-پاکستان به منظوری بهره مندی دو جانبه

بین المللی

سفیر ایتالیا در پاکستان ، استفانو پونتوکوروو،  اظهار داشت که همکاری پاکستان و ایتالیا در بخش آموزش عالی می تواند منافع عظیمی برای هر دو طرف داشته باشد.

پونتوکوروو همراه با یک هیئت چند نفره بازدید کننده ایتالیایی از دفتر کمیسیون عالی آموزش و پرورش در اسلام آباد دیدن کردند. این گروه سپس با کمیسیون ارشد و چند معاون دانشگاه های عمومی و خصوصی به بحث و گفتگو پرداختند. رئیس HEC، دکتر مختار احمد، دکتر ارشد، علی مشاور HEC دکتر محمود الله حسن بوت، و مدیر اجرایی و هماهنگی HEC، اوایی احمد نیز حضور داشتند.

سفیر ایتالیا در پاکستان گفت که کشورش برای روابط خود با پاکستان بسیار مشتاق است و باید روابط دو طرف هر چه بیشتر بهبود یابد. وی همچنین افزود مردم هر دو کشور به خوبی یکدیگر را درک می کنند.

دیگر اعضای هیئت ایتالیایی شامل واحد بین المللی، وزارت آموزش و پرورش ایتالیا پروفسور فدریکو سینکوپنپلمی، نماینده لا ساپی­انزا  پروفسور کارلو جیووانی سرتی، استاد اقتصاد دانشگاه Universita IUAV di Venezia ، دانشیار سیاست اقتصادی دانشگاه مارگریتا توروانی، پروفسور آلبرتو گواداگینینی مدیر گروه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه Politecnico Di Milano و مدیر گروه تحقیقاتی آفریقای آسیا و مدیترانه دانشگاه Ca’ Foscari University of Venice ، پروفسور مارکو سیما بودند.

رئیس مجلس نمایندگان گفت که این کمیسیون به طور فعال تحصیلات عالی در پاکستان را از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2002 به طور مستمر در زمینه آموزش عالی در پاکستان آغاز کرده است.

دکتر محترر گفت که HEC در ابتدا برای تضمین دسترسی عادلانه به آموزش عالی و نیز مرتبط بودن تحقیقات با نیازهای بومی متمرکز شده است. وی اظهار داشت که تعداد دانشگاه های پاکستان در سال 2002، 59 واحد بود که اکنون شمار آن به 188 دانشگاه رسیده است. ایشان اشاره داشتند که پیش از شروع HEC، محققان پاکستانی تنها 800 انتشارات پژوهشی را تولید کرده اند، اما تعداد انتشارات در سال جاری به 12000 افزایش یافته است.

این کنفرانس در مورد همکاری دوجانبه میان مؤسسات آموزش عالی پاکستان و ایتالیا بود. دو طرف موافقت کردند تا از طریق پروژه های تحقیقاتی مشترک، اعطای بورس تحصیلی، برنامه انتقال و تبادل دانشجویان، همکاری متقابل برقرار کنند.

پروفسور کارلو جیووانی سرتی گفت که ایتالیا دارای سابقه طولانی آموزش و پرورش است و در صدد جذب دانشجویان خارجی از طریق تدریس مقاطع آموزش عالی خود به زبان انگلیسی است.