شیخ رشید احمد

گسترش خط راه آهن پاکستان به کشور های همسایه در راه است: شیخ رشید احمد ، وزیر راه آهن پاکستان

اخبار ملی

لاهور: شیخ رشید احمد، وزیر راه آهن پاکستان،  اظهار داشت سامانه راه آهن به ایران، افغانستان، ترکیه و روسیه گسترش خواهد یافت. وی در جمع کارگران راه آهن در روز شنبه در محل حمل و نقل Mughulpura ، به این نکته تاکید داشت که ترکیه و ایران از همکاری خود در زمینه گسترش سیستم راه آهن اطمینان حاصل کرده اند.

.او به کارگران اطمینان داد که جهت ارتقاء میزان بودجه تلاش خواهد کرد و همچنین از اهدا 3000 روپیه (Dh79)  برای هر کارگر راه آهن به نمایندگی از نخست وزیر امران خان خبر داد.

او گفت که کرایه قطار جدید VIP، جینا اکسپرس، 7000 روپیه خواهد بود، اما کرایه قطار دوم VIP، سر سید اکسپرس، کمتر از 10،000 روپیه نخواهد شد، حتی اگر مامورین راه آهن مخالف آن باشند. وزیر اظهار داشت که تنها راه آهن پاکستان بود که 10،000 فرصت شغلی اعلام کرد. وی گفت که هیچ فرصت شغلی در بخش های دیگر اعلام نشده است. وی ادعا کرد که دولت های قبلی کارگران راه آهن را نادیده می گرفتند. او گفت صرف میلیاردها روپیه در گذشته برای احیای برخی از ایستگاه های راه آهن بی فایده بود، چرا که درآمد زیادی در این ایستگاه های راه آهن وجود نداشت.

راه آهن پاکستان

وی افزود: “لاهور، کراچی و دیگر ایستگاه های راه آهن بزرگ نیاز به ارتقا دارند.”

 ایشان اعلام کرد که ایستگاه راه آهن لاهور، به عنوان قلب راه آهن در تظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد که “سال­ های آینده یک دوران طلایی برای راه آهن خواهد بود و این صنعت پیشرفت های چشم گیری خواهد داشت”. پیش از این، وزیر بازرسی خطوط راه آهن جینا اکسپرس را بازرسی نمود، در حالی که رئیس راه آهن سلطان سیکندر راجا، مدیر عامل شرکت M Aftab اکبر و سایر مامورین ارشد همراه وی بودند.