تحصیل در پاکستان

سامانه اطلاع رسانی تحصیل در پاکستان برای راهنمای پزیرش در دانشگاه های پاکستان راه اندازی شد.

علمی و فناوری

لاهور شهر علم و فناوری پاکستان است که در حال تبدیل شده مرکز علم و فناوری آسیا جنوبی میباشد.

تحصیل در لاهور برنامه معرفی شهر لاهور به عنوان پایتخت علمی کشور پاکستان میباشد. این شهر دارای صد ها مدارس بین المللی تخصصی و بیش از 100 تا پردیس دانشگاه های دولتی و خصوصی میباشد. در این برنامه نحوه گرفتن بورسیه در لاهور پاکستان، و راه اندازی یک کسب و کار در حین درس هم تمرکز میشود.

برای اطلاع بیشتر از این سامانه با لینک ، www.studyinpak.com مراجعه نماید.