روز ملی پاکستان

23 مارس روز ملی پاکستان : روز تعهد برای پاکستانی ها برای استقلال کشور از استعمار

اخبار ملی

. 23 مارس در این کشور به عنوان روز ملی پاکستان نامیده شده است .

23 مارس 1940 روزی بود که قطعنامه پاکستان به منظور استقلال آن از انگلستان و به وجود آمدن یک ملت و کشور جدید به نام پاکستان تصویب شد. در این روز در سال 1956 اولین قانون اساسی پاکستان برای انتقال از قلمرو پاکستان به جمهوری اسلامی پاکستان مصوب گردید. بعد از 7 سال از تصویب قطعنامه در 1947 در روز 14 اگوست کشوری به نام پاکستان به وجود آمد. 23 مارس در این کشور به عنوان روز ملی پاکستان نامیده شده است و رژه ملی توسط نیروهای مسلح به عنوان یک جشن مشترک ملی برای این روز هر سال در اسلام آباد، پایتخت پاکستان برگزار میشود.

رئیس جمهور پاکستان همراه با نخست وزیر این کشور، کابینه فدرال، روسای ارتش و رئیس ستاد مشترک معمولا مهمانان ویژه این رژه ملی هستند و توسط رسانه های ملی در سراسر کشور پخش زنده میشود. پس از مراسم رژه، مراسم اعطا جایزه ملی و مدال به منتخبین توسط رئیس جمهور در کاخ ریاست جمهوری انجام میشود. اهدا گل ها نیز در آرامگاه های محمد اقبال، شاعر ملی و محمد علی جناح بنیانگذار پاکستان توسط مقامات عالی این کشور انجام میشود. گاهی بسیار نادر، مقامات خارجی هم در این رژه دعوت میشوند که برای سال 2017 مقامات عالی کشور چین و ترکیه شرکت خواهند کرد.

عکس گروهی از محمد علی جناح (در مرکز) و دیگر بنیانگذاران پاکستان در لاهور، روز تصویب قطعنامه  1940 .