اقدامات کمیته تحصیلات تکمیلی پاکستان در جهت اشتغال دارندگان مدرک دکترا

اخبار ملی

در نشست میان روسای دانشگا های پاکستان با کمیته تحصیلات تکمیلی (HEC) مقرر گردید تا دانشگاه ها به منظور اشتغال دارندگان مدرک دکترا روزمه آپلود شده این افراد را در وب سایت HEC بررسی نمایند.دکتر طریق بنوری، رئیس HEC، جلسه ای را میان مسئولان هماهنگ کننده برنامه های مربوط به اشتغال دارندگان مدرک دکترا به منظور بررسی خواسته های  متقاضیان دکترای  بیکار در کشور تشکیل داد.

جلسه منجر به اخذ برخی تصمیمات از جمله راه اندازی یک تحقیق جامع در مورد مسئله اشتغال دارندگان مدرک دکترا و ارائه کمک هزینه پژوهشی به صورت رقابتی در میان دکترای بیکار گردید.

همچنین با ایجاد کمیته ای با مسئولیت دکتر فرخ اقبال مدیر IBA کراچی به منظور تجزیه و تحلیل عمیق خواسته های این افراد و نیز کمیته بررسی تقلبات احتمالی به سرپرستی پروفسور دکتر معصوم یاسینزائی رئیس IIU اسلام آباد موافقت گردید.

تصمیمات فوق در پاسخ به تقاضای فرستاده شده توسط نمایندگان دکترای بیکار پس از دیدار با رئیس HEC و آقای Naeem ul Haq، دستیار ویژه نخست وزیر در خصوص تعیین تکلیف وضعیت اشتغال دارندگان مدرک دکترا اخذ گردید.

همچنین HEC آمادگی خود را برای اشتراک اطلاعات موجود در مورد دکترای بیکار را با دانشگاه ها اعلام نمود. این کمیته در حال حاضر داده های مربوط به دکترای بیکار را جمع آوری کرده است و 31 ژانویه را به عنوان تاریخ راه اندازی پورتال یکپارچه اشتغال آکادمیک تعیین کرده است.