رود های پاکستان

رود های پاکستان – القا کننده و نگهدارنده تمدن ها در پاکستان

گردشگری

پاکستان دارای پنج رود عظیم و معرف می باشد که به وسیله ی رود های کوچکتر پرآب می شوند و این رود های پاکستان القا کننده و نگهدارنده تمدن ها در پاکستان هست.

آب، کالایی محدود است که رابطه ی مستقیم با اقتصاد یک کشور دارد.  اهمیت آب در پاکستان به دلیل اقتصاد بر پایه ی کشاورزی، بیش از پیش است و بنابراین پاکستان گسترده ترین سیستم آبیاری دنیا را دارد. پاکستان دارای پنج رود عظیم و معرف می باشد که به وسیله ی رود های کوچکتر پرآب می شوند.

این پنج رود اصلی از رشته کوه های پوشیده از برف هیمالیا و کاراکوروم سرچشمه می گیرند. دلیل نامیدن ایالت پنجاب نیز وجود این پنج رود است. این پنج رود پاکستان جهلم، چن آب، راوی، ستلج و ایندوس یا سند می باشند.

رود های پاکستان در محلى به نام پنجند به هم پيوسته و در ناحيه ميتن‌کوت به رود سند مى‌ريزند.

رود سند که از برف کوه‌هاى هيماليا سرچشمه مى‌گيرد، طولى معادل ۲۹۰۰ کيلومتر دارد و يکى از بزرگ‌ترين رودهاى جهان است. اين رود مسير خود را از تبت آغاز مى‌کند و پيش از ورود به پاکستان از کشمير مى‌گذرد.

سند در پايان و نزديک دهانه ی خليج فارس به درياى عرب مى‌ريزد. اين رود حيات بخش با شاخابه‌هاى بسيار بزرگ‌ترين منبع طبيعى مردم پاکستان به شمار مى‌‌آيدچرا که اقتصاد پاکستان به جريان پيوسته ی آب سند که نيروى برق و آب آن را تامين مى‌کند وابسته است.

این رود به طول ۱۶۰۹ کيلومتر از کل مسیر خود را در پاکستان طی می کند. انشعاب‌هاى عمده ی اين رود عبارت است از: رودهاى شيگار شيوک، هنزا، گيلگيت اشکومان، ياسين و کابل.

رود ستلج شرقی ترین شاخه از رودخانه ایندوس است. این رود خانه از دریاچه ی  راکشاستال در مجاورت کوه کیلاش در تبت سرچشمه می گیرد. رود ستلج در طولی به اندازه ی 1450 کیلومتر جریان دارد و از کوه های هیمالیا، هیماچال پرادش و پنجاب می گذرد و از سمت جنوب غربی وارد پنجاب پاکستان می شود.

رودخانه ی راوی از رشته کوه های هیمالیا بیرون می آید و به طول 725 کیلومتر جریان می یابد. لاهور، پایتخت پاکستان بعد از کراچی بزرگترین شهر پاکستان است که در نزدیکی رود راوی واقع شده است.

این رود همچنین مرز هند و پاکستان است که در سمت شمالی شهر لاهور جریان دارد. رودخانه پرآب راوی برای هر دو هدف ابیاری و اشامیدن استفاده می شود.

رود خانه ی چنآب  نیز از سلسله کوه های هیمالیا سرچشمه می گیرد. این رود به معنای ماه رود و نام آن درهند باستان نیز چندراب هاگا بوده است.

رود چنآب همچنین به منظور آبیاری مسدود شده است و نقش مهمی برای منبع انرژی و کشاورزی برای هر دو کشور هند و پاکستان دارد.

رودخانه ی جهلم در غربی ترین بخش پنجاب واقع شده است.

جامو و کشمیر منشا بیشتر رود های پاکستان می باشند که رودخانه ی جهلم پس از عبور از منطقه ی سرینگر به جهلم پنجاب پاکستان وارد می شود. طول این رود به اندازه ی 775 کیلومتر است. این رود نیز مانندچن آب برای اهداف آبیاری در کشاورزی و تولید برق بسته شده است.

سرزمین پنجاب یکی از حاصلخیزترین مناطق کره ی زمین است. سرزمین پنجاب به عنوان ظرف غذایی دو کشور پاکستان و هند مورد توجه قرار دارد.

2 comments

Comments are closed.