جایگاه پاکستان در مسابقه های کریکت

پاکستان در رده بندی مسابقه های کریکت بین المللی (ICC)، جایگاه دوم خود را حفظ کرده است.

سبک زندگی

پاکستان همچنان جایگاه دومی خود را در رده بندی مسابقه های کریکت بین المللی ، حفظ کرده است. باوجود شکستی که پاکستان به هند غربی در مسابقهی سوم و نهایی در شهرشارجه داده است– و یک سقوط دو پله ای- پاکستان همچنان جایگاه دومی خود را در رده بندی مسابقه های کمیته ی کریکت بین المللی ، حفظ کرده است.

پاکستان، همواره در رتبه بندی در بالاترین جایگاه قرار داشته است تا اینکه هند در آخرین ماه توانست از این کشور پیشی بگیرد، با وجود یک سری پیروزی دو امتیاز از دست داد، چراکه آنها با یک امتیاز 44 تایی توانستند هند غربی را پشت سر بگذارند و آخرین رتبه بندی که توسط ICC روز جمعه منتشر شد بیانگر قدرت این کشور درکریکت در مقایسع با هند غربی است.

تیم کریکت پاکستان جایگاه دوم خود را با 109 امتیاز حفظ کرده است، این تیم با شش امتیاز پشت سر هند و فقط با یک امتیاز بالاتر از استرالیا در رتبه دوم قرار دارد.

تیم کریکت هند غربی برای رسیدن به امتیاز 69، دو امتیاز به دست آورده است و در جایگاه هشتم باقی مانده است.