کوه های پاکستان

رشته کوه های پاکستان : جزئی از بلند ترین کوه های جهان

گردشگری

پاکستان در جهان به دلیل رشته کوه های جالب خود در شمال بسیار مشهور است که باعث جذب میلیون ها گردشگر هر سال برای بازدید کوه های پاکستان می شود. 

گلگت-بلتستان پاکستان خاستگاه و منزلگاه جذابترین کوه ها در جهان است. پاکستان در جهان به دلیل رشته کوه های جالب خود در شمال بسیار مشهور است که باعث جذب میلیون ها گردشگر در هر سال می شود.

از معروف ترین رشته کوه های  جهان که از پاکستان آغاز می شود می توان به کوه های هیمالایا، کوه های کاراکورام، کوه های هندوکیش اشاره کرد. در پاکستان دره ای بنام گوجال وجود دارد که از یک طرف به  منطقه ی مرزی واخان مابین افغانستان-تاجیکستان می رسد و از طرف دیگر بزرگراه کاراکورام که پاکستان را به چین مرتبط می کند و از دره ی گوجال عبور می کند و از طریق خونجراب وارد چین می شود.

دره ی گوجال منطقه ای در پاکستان است که از رشته کو های که در اینجا ذکر شد شروع شده است.هیمالیا از پاکستان تا هند گسترش می یابد. نپال در ضلع شرقی است در حالیکه کاراکورام از پاکستان تا  شمال چین گسترش یافته است و رشته کوه های  هندو کیش از پاکستان تا افغانستان تا تاجیکستان در سمت غرب کشیده شده است.

کاراکورام یا کاراکوروم یکی از بزرگترین رشته کوه های پاکستان است که مرزهای پاکستان، هند و چین را در بر گرفته است. بخشی از این رشته کوه ها از هندو کیش تا کوه های هیمالیا که بزرگترین رشته کوه های  آسیا گسترده شده است.

کاراکورام منزلگاه چهار قله بلند کره زمین با ارتفاع بیشتر از 8000 متر است: k2 بلندترین قله ی جهان با ارتفاع 8611 متر، گاشه بروم I و برود پیک و گاشه بروم II است. پهناوری این رشته کوه های  در حدود 500 کیلومتر است و سنگین ترین یخچالی است که در خارج از مناطق قطبی قرار گرفته است.

یخچال سیاچن با گستردگی 76 کیلومتر و یخچال بیافو با پهناوری 63 کیلومتر، بزرگترین یخچال هایی خارج از مناطق قطبی هستند که در رتبه ی دوم و سوم دنیا قرار گرفته است.

عکس زیبا از کوه K2

هیمالیا درسراسر پنج کشور گسترش می یابد: بوتان، هند، نپال، چین و پاکستان. رشته کوه هیمالیا در شمال غرب تا مرز رشته کوه های کاراکروم و هندوکش، از شمال به فلات تبت، و در جنوب به جلگه سند و گنگ می رسد. برخی از رودخانه های بزرگ جهان مانند رودخانه سند، از هیمالیا سرچشمه می گیرند، و در حوضه زهکشی خود 600 میلیون نفررا در خود جای می دهد.

هیمالیا مهد بسیاری از فرهنگ های جنوب آسیا بوده است. بسیاری از قله های هیمالیا، در هندوئیسم و بودیسم  مقدس است. رشته کوه های هیمالیا بلندترین قله ی کره زمین یعنی کوه اورست راشامل می شوند. این رشته کوه ها بیش از یک در صد از ارتفاعات 7200 متری از  کوه های  کره زمین را در خود جای داده اند. کوه نانگا پربت که عنوان کوه قاتل جهان معروف است در این سلسله قرار دارد.

کوه نانگا پربت یا کوه قاتل جهان

هندوکش همچنین در یونان باستان به نام کاکاسوس ایندیکوس معروف است. این رشته کوهی با ارتفاع 500 مایل است که تانزدیکی مرز افغانستان-پاکستان یعنی از مرکز افغانستان تا شمال پاکستان کشیده شده است. این رشته کوه های  بخش غربی منطقه ی هیمالیا هندوکیش را تشکیل می دهند. این رشته کوه دره ی آمودریا  (جیحون باستان) را به دو قسمت از شمال تا جنوب دره ایندوس ریور تقسیم می کند. رشته کوه های هندوکیش قله های پوشیده از برف دارد که بلندترین نقطه ی آن تیریچ میر یا تریچمیر با ارتفاع 7708 متر در چیترال دیستریکت از خیبر پاختونوا در پاکستان است.

 عکسی از کوه تریچمیر

5 comments

Comments are closed.