شاه محمود قریشی

اتمام سفر 4 کشوری (افغانستان، ایران، چین و روسیه) وزیر امور خارجه پاکستان و جذب حمایت از برقراری صلح در افغانستان

بین المللی

وزیر امور خارجه پاکستان ، در آخرین مقصد سفر دوره ای خود به کشورهای منطقه به گسترش روابط اسلام آباد با مسکو در مسیر همکاری های بلند مدت در ابعاد مختلف تاکید کرد.

وزیر امور خارجه پاکستان، در آخرین مقصد سفر دوره ای خود به کشورهای منطقه به گسترش روابط اسلام آباد با مسکو در مسیر همکاری های بلند مدت در ابعاد مختلف تاکید کرد.

وزیر امور خارجه روسیه نیز با اذعان به تلاش های پاکستان در حل و فصل بحران افغانستان، حمایت های کشورش را برای برقراری ثبات در منطقه اعلام نمود.

شاه محمود قریشی

شاه محمود قریشی ، پیش از سفر به مسکو، به کشورهای افغانستان، ایران و چین رفت و در دیدار با همتایان خود و دیگر مقامات بلند پایه درباره ثبات در منطقه و روند صلح در افغانستان رایزنی نمود.

 

Pakistan-Iran-Afghanistan

 

قریشی در جریان دیدار با وزیر امور خارجه روسیه گفت که روسیه اقدامات مهمی را برای ایجاد صلح در خارومیانه انجام داده است و  از تلاش ‌های مسکو در برگزاری موفقیت ‌آمیز نشست صلح افغانستان نهم نوامبر 2018 قدردانی کرد. در این نشست بیش از ده کشور از جمله ایالات متحدۀ امریکا و پاکستان مشارکت داشتند. زیرا افزایش وضعیت امنیت در پاکستان نیاز به امنیت در مرز های پاکستان با کشور های همسایه و بالخصوص در افغانستان می باشد.

شاه محمود قریشی