ابنیه مهم تاریخی لاهور

ابنیه مهم تاریخی لاهور : نشان سابقه فرهنگی چند هزار ساله در قلب پاکستان

گردشگری

ابنیه مهم تاریخی لاهور را می توان با توجه به دوران های مختلف تاریخی این شهر تقسیم بندی کرد. این شهر دارای سابقه فرهنگی چند هزار ساله است و توانسته است اشکال هنری کاملاً گوناگون و بدیعی را به نحوی هماهنگ با یکدیگر در آمیزد ، هنر یونانی ، بودائی ، هنر نقاشی و منظره سازی مغول و معماری اسلامی.

انبیه اسلامی و مهم لاهور را می توان با توجه به دوران های مختلف تاریخی این شهر تقسیم بندی کرد. دوران حکومت پتان ها  و هندوها اهمیت چندانی ندارند ولی دوران حکومت مغول ها از نظر تاریخی از اهمیت زیادی برخوردار است. مهم ترین بناهای تاریخی در این دوران بنا شده است. به غیر از مواردی چون تکسیلا” در نزدیکی راولپندی؛ تقریبا مهم ترین بناهای تاریخی به شرح زیر در شهر لاهور قرار گرفته اند:

 مسجد پادشاهی1084 هـ- ق،  مسجد وزیر خان 1044 هـ- ق ،  مسجد طلائی 1163 هـ- ق ،  مسجد مریم زمانی1024 هـ- ق،  مسجد دایه انگاه 1045هـ- ق،  قلعه پادشاهی567هـ- ق،  باغ شالیمار1667 میلادی، باغ دل آمیز،  مقبره جهانگیر1037 هـ- ق،  مقبره آصف خان1641 میلادی،  مقبره نورجهان 1638 میلادی، مقبره انار کلی1600 میلادی،  چوبرجی –  سماد (زیارتگاه سیک ها ) ،  مسجد کریم بخش  – باغ جناح   مزار اقبال لاهوری –  منار پاکستان   گلشن اقبال   موزه اقبال    مسجد داتا گنج بخش.