Monitoring Traffic Through Drones

پلیس لاهور نظارت بر ترافیک را از طریق هواپیماهای بدون سرنشین آغاز کرد

اخبار ملی

پلیس لاهور در راستای بهره گیری از فناوری جهت مدیریت هرچه بهتر شهری، استفاده از پهبادهای دوربین دار را برای نظارت معمول بر ترافیک این شهر آغاز کرده است.

فناوری های پیشرفته مدیریت ترافیک، می توانند ایمنی شهرهای بزرگ را بهبود بخشیده و سطح تراکم را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

در همین راستا پلیس راهنمایی و رانندگی شهر لاهور (CTP) تصمیم به استفاده از استفاده از پهبادهای دوربین دار برای نظارت و کنترل شهر لاهور با حدود 20 میلیون جمعیت را گرفته است.

دوربین‌های پهپادها، مشکلات مهندسی راه، تجاوزات، تخلفات رانندگی یک طرفه و پارک نامناسب را ضبط و گزارش می‌کنند.

استفاده از فناوری؛ راه حل پلیس لاهور برای بهبود مدیریت ترافیک شهری

افسر ارشد ترافیک (CTO)، دکتر اسد ملحی، در این خصوص اظهار داشت که نظارت با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، مدیریت ترافیک را بهبود می بخشد. از طریق این فناوری مواردی مانند تجاوزات و پارکینگ نامناسب در جاده هال، مال رود، دیتا دربار و بازار شاه علم مارکت، رصد و علیه آن اقدام لازم صورت می گیرد.

ملحی تصریح کرد که این دپارتمان در پلیس لاهور به طور مرتب از فناوری هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر موانع، اعتراضات، وسایل نقلیه دودزا، تخلفات رانندگی یک طرفه و موارد دیگر استفاده خواهد کرد. هواپیماهای بدون سرنشین به طور منظم جاده های مال رود، جاده زندان، جاده کانال، جاده فروزپور و جاده های مدل را رصد خواهند کرد.

در پایان، ملحی تأکید کرد که پلیس راهنمایی و رانندگی شهر لاهور، یک تیم اختصاصی ایجاد کرده است که به پیام‌های ارضایتی احتمالی ناشی از نظارت هواپیماهای بدون سرنشین واکنش نشان می‌دهد. این مکانیسم به ریشه کن کردن سریع و موثر هر گونه مشکل مرتبط با ترافیک کمک می کند.