Pakistan Army ranked 10th most powerful in world

انتخاب ارتش پاکستان به عنوان هفتمین ارتش قوی جهان در سال 2023

بین المللی

پایگاه گلوبال فایر پاور، با انتخاب ارتش پاکستان به عنوان هفتمین ارتش قوی جهان در سال 2023، قدرت نظامی این کشور را در میان 10 قدرت برتر جهان قرار داد.

پایگاه گلوبال فایر پاور (Global Firepower) از سال 2006 تا کنون، یک نمایش تحلیلی منحصر به فرد از داده های مربوط به 145 قدرت نظامی مدرن جهانی را ارائه کرده است. رتبه‌بندی GFP بر اساس توانایی بالقوه جنگ ‌افروزی هر کشور در زمین، دریا و هوا است که با روش‌های متعارف جنگیده است.

در سال جدید میلادی نیز، گلوبال فایر پاور، رده بندی قوی ‎‌ترین ارتش های جهان برای سال 2023 را منتشر کرده است.

براساس این رده بندی، آمریکا قوی‌ ترین ارتش در جهان دارد و پس از آن روسیه و چین در رده های دوم و سوم قرار دارند. برای سال 2023، پاکستان در بین کشورهای مورد بررسی برای اندازه گیری سالانه GFP، در رتبه 7 ام از 145 قرار دارد.

بهبود جایگاه ارتش پاکستان در میان قوی ترین ارتش های جهان سال 2023

بهبود قابل توجه در رتبه‌بندی بخش های مهمی همچون نیروی انسانی، نیروی هوایی، نیروی زمینی و نیروی دریایی، برای سال جدید، به بهبود جایگاه کلی پاکستان در صحنه جهانی کمک نموده و رتبه ارتش این کشور از نهم به هفتم صعود پیدا کرده است.

شایان ذکر است گلوبال فایر پاور برای رده بندی خود از ۵۰ فاکتور مختلف استفاده می کند. فاکتور‌ های این رتبه بندی شامل مواردی مانند بودجه دفاعی، قدرت جنگ زمینی، تعداد نظامیان در حال خدمت، تعداد تجهیزات نظامی مانند تانک ها، سامانه ‌های توپخانه‌ ای، جنگنده و وضعیت نیرو دریایی مانند تعداد زیردریایی ‌ها و … است.