دانشگاه های پاکستان در رتبه بندی دانشگاه های برتر جهانی QS سال 2023

علمی و فناوری

13 مورد از دانشگاه های پاکستان به رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر جهانی QS که اخیراً برای سال 2023 منتشر شده است راه یافته‌اند.

در رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر جهانی QS برای سال جدید، نام 13 دانشگاه پاکستانی نیز دیده می شود. همچنین در این لیست، سه دانشگاه پاکستان در بین 500 دانشگاه جهانی برتر نظام QS ظاهر شده اند.

دانشگاه ملی علوم و فناوری (NUST) اسلام‌آباد در رتبه 334، دانشگاه قائداعظم در رتبه 363 و موسسه مهندسی و علوم کاربردی پاکستان (PIEAS) در رتبه 390 قرار گرفته اند.

بدین ترتیب، دانشگاه ملی علوم و فناوری (NUST) اسلام‌آباد، به عنوان دانشگاه برتر پاکستان در بین 1500 دانشگاه از سراسر جهان رتبه بندی شده است.

رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS شاخص های زیر را در هنگام این رتبه بندی ها در هر سال در نظر می گیرد:

شهرت علمی، شهرت کارفرما، نسبت استاد به دانشجو، هیئت علمی بین المللی، دانشجویان بین المللی و میزان استناد به ازای هر استاد

رتبه و لیست کامل دانشگاه های پاکستان در نظام رتبه بندی جهانی QS

در اینجا لیست کامل دانشگاه های پاکستان در رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS برای سال 2023 آمده است:

نام دانشگاه رتبه در رتبه بندی جهانی QS
دانشگاه ملی علوم و فناوری (NUST) اسلام‌آباد 334
دانشگاه قائد اعظم 363
موسسه مهندسی و علوم کاربردی پاکستان (PIEAS) 390
دانشگاه LUMS 601-650
UET لاهور 801-1000
دانشگاه پیشاور 801-1000
دانشگاه پنجاب 801-1000
COMSATS اسلام آباد 1001-1200
دانشگاه لاهور 1001-1200
دانشگاه کشاورزی فیصل آباد 1001-1200
دانشگاه بهاءالدین زکریا 1201-1500
دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد (IIUI) 1201-1500
دانشگاه کراچی 1201-1500

گفتنی است مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT)، دانشگاه کمبریج و دانشگاه استنفورد، 3 جایگاه برتر سال 2023 را به خود اختصاص داده اند.

42 دانشگاه پاکستانی در فهرست رتبه بندی دانشگاه های آسیایی تایمز 2022