Pakistan, Japan agree to enhance cooperation in IT

گسترش همکاری پاکستان و ژاپن در زمینه اطلاعات و فناوری

بین المللی

پاکستان و ژاپن همکاری های خود را در زمینه اطلاعات و فناوری افزایش می دهند.

هیئت انجمن بازرگانی و صنعت ژاپن به سرپرستی Mitsuhiro Wada سفیر ژاپن در پاکستان از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات (MoITT) بازدید کرد.

محسن مشتاق،  مسئول وزارت فناوری اطلاعات و مخابرات، از هیئت ژاپنی استقبال کرد و در جریان این دیدار موضوعات مربوط به منافع دوجانبه مرتبط با سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات و مخابرات پاکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف بر افزایش همکاری‌ها در زمینه فناوری اطلاعات و بخش مخابرات بین دو کشور توافق کردند.

محسن مشتاق گفت: پاکستان و ژاپن می توانند از تجربیات یکدیگر در زمینه فناوری اطلاعات و مخابرات بهره ببرند. وی از شرکت های ژاپنی خواست تا در بخش فناوری اطلاعات و مخابرات پاکستان سرمایه گذاری کنند زیرا این کشور فضای مناسبی برای سرمایه گذاری دارد.

همکاری پاکستان و ژاپن در حوزه استخدام کارشناسان فناوری اطلاعات پاکستان

سید امین الحق، وزیر فدرال فناوری اطلاعات، در گفتگو با سفیر ژاپن در پاکستان، گفت که پاکستان برای روابط خود با ژاپن ارزش زیادی قائل است.

وزیر، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دو کشور را بسیار ضروری دانست. وی گفت: پاکستان پتانسیل بالایی در زمینه فناوری اطلاعات دارد و ژاپن می تواند از تخصص متخصصان فناوری اطلاعات پاکستان بهره مند شود. همچنین شرکت های ژاپنی فناوری اطلاعات می توانند کارشناسان فناوری اطلاعات پاکستان را استخدام کنند.

وی افزود: وزارت فناوری اطلاعات و مخابرات هر گونه همکاری ممکن را برای ارائه تسهیلات به شرکت های ژاپنی گسترش خواهد داد.

در پایان سفیر اظهار داشت: جوانان پاکستانی توانا و با استعداد هستند و کارشناسان فناوری اطلاعات پاکستان می توانند برای ژاپن مفید باشند.