NUST’s 9 researchers ranked among Top 2% of 100,000 top-of-the-line researchers in the world for 2021

محققان دانشگاه NUSTدر میان 2% پژوهشگران برتر جهان

علمی و فناوری

محققان دانشگاه NUST در بین 2٪ برتر پژوهشگران برتر جهان از میان 100000 محقق برتر برای سال 2021 قرار گرفتند.

9 محقق از دانشگاه ملی علم و فناوری (NUST) با قرار گرفتن در میان 2% پژوهشگران برتر جهان از میان 100000 محقق برتر در سال 2021 به شهرت جهانی رسیده اند. این نه محقق از شش مؤسسه مختلف NUST و هفت رشته مختلف، از جمله ارتباطات راه دور، پردازش سیگنال، مواد، شیمیایی، زیست پزشکی، علوم رایانه و روش‌های ریاضی در مکانیک سیالات هستند.

دکتر نورین شیر اکبر، دکتر معراج مصطفی هاشمی، دکتر سلمان رضا نقوی، دکتر محمد عثمان اکرم، دکتر ادیب شهزاد، دکتر محمد اسحاق، دکتر افتخار حسین گل، دکتر عبدالغفور و دکتر فاروق احمد طاهر در میان این افراد هستند.

درخشش محققان دانشگاه NUST در میان پژوهشگران برتر جهان در سه سال اخیر

داده های رتبه بندی پژوهشگران برتر جهان توسط پروفسور John PA Loannidis از دانشگاه استنفورد و تیمش گردآوری شده و توسط Elsevier منتشر شده است. رتبه‌بندی پژوهشگران بر اساس شاخص‌های ترکیبی در کتاب‌سنجی‌های مختلف، از جمله استنادات، شاخص Hirsch، استناد به مقالات در جایگاه‌های مختلف تألیف و غیره انجام می‌شود.

تعداد محققین دانشگاه NUST که در میان 2 درصد از پژوهشگران برتر جهان قرار دارند، طی سه سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است. به طوری که نام هشت و سه عضو هیئت علمی به ترتیب در فهرست منتشر شده در سال 2020 و 2019 قرار گرفتند. این گویای فضای مساعدی است که NUST برای جویندگان و خالقان دانش فراهم می‌کند تا در این زمانه‌های دوران ساز تغییر ایجاد کنند.

NUST از زمان شروع به طور کلی و در چند سال اخیر به طور خاص، پیوسته در حوزه تحقیق و توسعه خود پیشرفت کرده است. این دانشگاه، راه خود را در بالاترین سطح در پاکستان تقویت کرده و کشور را از طریق آموزش عالی متحول ساخته است. NUST در حال حاضر بر اساس رتبه بندی دانشگاه QS در سال 2022، در رتبه 358 در جهان، 74 در آسیا و رتبه 1 در پاکستان قرار دارد.

دانشگاه NUST، جوان ترین دانشگاه برتر پاکستان که همکاری های بین المللی آن، جهان را شگفت زده کرد.