PAKISTAN NADRA

سازمان ثبت احوال پاکستان (NADRA): نماد فناوری کشور

اخبار ملی

سازمان ثبت احوال پاکستان (NADRA) به دلیل گستردگی نوآوری های تکنولوژیکی و ابتکارات متعدد با هدف تسهیل زندگی مردم و سرعت بخشیدن به سرعت پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور، به نماد فناوری پاکستان تبدیل شده است.

ریاست سازمان ثبت احوال پاکستان را طارق ملک که دارای هویت جهانی به عنوان یک متخصص فناوری اطلاعات است بر عهده دارد. طارق ملک توسط UNDP از میان 178 کارشناس فناوری اطلاعات انتخاب شد. رئیس فعلی NADRA، قبلاً به عنوان مشاور فنی در بانک جهانی کار می کرد و در آنجا به شروع برنامه جهانی هویت برای توسعه و همچنین تالیف چارچوب استانداردهای بین المللی برای هویت دیجیتال کمک کرد.

NADRA

اکنون سازمان ثبت احوال پاکستان تحت ریاست این متخصص فناوری، با گذشت زمان به یک نام آشنا در پاکستان تبدیل شده است. زیرا به لطف استفاده از آخرین فناوری، زندگی شهروندان را از جهات مختلف تسهیل می‌کند.

pakistan NADRA

در سازمان ثبت احوال پاکستان چه اموری انجام می شود؟

در ابتدا، تنها وظیفه ثبت نام اتباع و صدور کارت شناسایی ملی به سازمان ثبت احوال پاکستان محول شده بود. اما اکنون، NADRA در حال صدور کارت های پاکستانی های خارج از کشور، کارت مخصوص افراد خارجی با هویت پاکستانی، گذرنامه، گواهی وراثت، جواز تسلیحات و اسناد زمین است.

NADRA-POC

از سوی دیگر، راه حل کارت هوشمند این سازمان به راه اندازی خدمات بانکداری کاملا دیجیتال و بدون شعبه فیزیکی در پاکستان کمک کرده است. همچنین فناوری کارت شناسایی هوشمند NADRA پاکستان، مبنایی را برای عملکرد بدون اشکال انواع برنامه‌های حمایت اجتماعی کشور تشکیل می‌دهد.

NADRA E portal

رأی گیری الکترونیکی در پاکستان با کمک فناوری ارائه شده از سوی NADRA

NADRA قرار است نقش بالاتری در امور ملی ایفا کند. زیرا از نزدیک با کمیسیون انتخابات پاکستان برای معرفی ماشین های رأی گیری الکترونیکی (EVM) همکاری می کند. این مسئله در رای دادن پاکستانی های خارج از کشور و کمک به به روز رسانی فهرست های انتخاباتی اهمیت زیادی دارد.

voto-elec

در سال 2013، نیز NADRA یک راه حل EVM را برای انتخابات عمومی ایجاد کرد تا رای دهندگان بتوانند از حق امتیاز  فضای محرمانگی و امنیت خود استفاده کنند. امید است در انتخابات آتی، مشارکت NADRA به تحقق برنامه برای برگزاری انتخابات از طریق EVMs کمک کند.

2 ECP-Data-Entry-Production-of-Electoral-Rolls

One thought on “سازمان ثبت احوال پاکستان (NADRA): نماد فناوری کشور

Comments are closed.