Pakistani woman gets prestigious French award

زن پاکستانی جایزه معتبر فرانسوی را دریافت کرد

سبک زندگی

زن پاکستانی به دلیل خدماتش در زمینه های آموزشی و رفاه اجتماعی برای جامعه، نشان افتخار ملی فرانسه را دریافت کرد.

دولت فرانسه، نشان ملی لیاقت را به اسما اشرف داده است که دومین نشان ملی معتبر کشور است. این جایزه به افرادی اعطا می شود که حداقل به مدت 10 سال دارای شایستگی های ممتاز در انجام وظایف عمومی، مدنی یا نظامی یا فعالیت خصوصی باشند.

اسما اشرف نیز، نشان افتخار ملی فرانسه را به دلیل خدماتش در زمینه های آموزشی و رفاه اجتماعی برای جامعه فرانسه دریافت کرد.

 

 

Pakistani woman gets prestigious French award

خدمات مشاوره ای به زنان با فرهنگ های متفاوت توسط زن پاکستانی

اشرف گفت: از دریافت این مدال مفتخر است. چراکه نشانی از قدردانی از زحماتی است که در طول این سال ها انجام داده است. او افزود: من این قدردانی را گواهی بر ارزش‌هایی می‌دانم که از آن دفاع می‌کنم و امیدوارم دیگران را تشویق کنم که این میراث را به پیش ببرند. من پروژه های زیادی در ذهن دارم و مشتاقانه منتظرم که بتوانم آنها را تحویل دهم.

گفتنی است دولت فرانسه این زن پاکستانی را به عنوان مدیر و بنیانگذار Femme Relais Médiatrice nterculturelle de Champigny (FRM C) که به زنان با فرهنگ های متفاوت، مشاوره و راه حل ارائه می دهد، به رسمیت شناخته است.

دیدگاهتان را بنویسید