Pakistani Universities Ranked in World’s Top 500 Greenest Campuses

19 دانشگاه پاکستانی در 500 سبزترین پردیس برتر جهان رتبه بندی شده اند

علمی و فناوری

رتبه بندی دانشگاهی جهانی متریک سبز دانشگاه اندونزی، تعداد 10 دانشگاه پاکستانی را در میان 500 پردیس سرسبز برتر در سراسر جهان رتبه بندی کرده است.این رتبه بندی که در سال 2010 ایجاد شد، تلاش های پایدار پردیس های دانشگاهی را در حوزه ایجاد محیط سرسبز ارزیابی و مقایسه می کند. امسال 912 دانشگاه از 84 کشور جهان با 51 دانشگاه پاکستان در این رقابت ها شرکت کردند. در این رقابت، 19 دانشگاه پاکستانی به جمع 500 دانشگاه برتر راه یافتند.

ده دانشگاه پاکستانی برتر در میان سبزترین پردیس های جهانی

با توجه به متریک سبز UI، دانشگاه کشاورزی محمد نواز شریف مولتان، سرسبزترین پردیس آموزش عالی در کشور است و پس از آن دانشگاه ملی علوم و فناوری (NUST) قرار دارد. این دو پردیس در رتبه بندی کلی در رتبه های 154 و 179 قرار دارند.

دانشگاه کشاورزی پیر مهرعلی شاه آرید راولپندی که در سال گذشته در رتبه نخست و در سال 2019 رتبه دوم را در سطح کشور داشت، امسال به رتبه سوم دست یافت. این دانشگاه پاکستانی در رتبه بندی جهانی در رتبه 191 قرار دارد.

علاوه بر این، دانشگاه کشاورزی فیصل آباد و دانشگاه لاهور در رتبه‌بندی کشوری در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. رتبه جهانی آنها به ترتیب 216 و 226 است.

به همین ترتیب دانشگاه فنی و مهندسی خواجه فرید رحیم یارخان، دانشگاه علم و صنعت پایتخت و دانشگاه مهندسی مهران و فناوری جمشورو، به ترتیب در رتبه های ششم، هفتم و هشتم قرار دارند. رتبه بندی جهانی آنها به ترتیب 234، 286 و 298 است.

دانشگاه فیصل آباد و دانشگاه اقرا با رتبه های جهانی 341 و 353 در رتبه های نهم و دهم قرار دارند.

لیست تمام دانشگاه های پاکستان که در بین 500 دانشگاه برتر رتبه بندی شده اند به شرح زیر می باشد

نام دانشگاه

رتبه کشوری

رتبه جهانی

متوسط نمره

دانشگاه کشاورزی محمد نواز شریف

1

154

7550

دانشگاه ملی علوم و فناوری (NUST)

2

179

7350

دانشگاه کشاورزی پیر مهرعلی شاه آرید

3

191

7245

دانشگاه کشاورزی فیصل آباد

4

216

7100

دانشگاه لاهور

5

226

7050

دانشگاه فنی و مهندسی خواجه فرید رحیم یارخان

6

234

7000

دانشگاه علم و صنعت پایتخت

7

286

6775

دانشگاه مهندسی مهران و فناوری جمشورو

8

298

6700

دانشگاه فیصل آباد

9

341

6425

دانشگاه اقرا

10

353

6350

دانشگاه هزارا

11

398

6000

دانشگاه ضیالدین

12

408

5950

دانشگاه مالاکند

13

419

5900

دانشگاه اسلامی بهاولپور

14

438

5800

دانشگاه پنجاب مرکزی

15

464

5650

دانشگاه علامه اقبال

16

485

5525

انستیتو مدیریت بیزینس

17

486

5500

دانشگاه اکارا

18

489

5475

دانشگاه سکر

19

490

5475