تمایل بالای جوانان پاکستانی به کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای شخصی

اخبار ملی

تحقیق انجام شده توسط یک سازمان مستقر در لندن، بیانگر تمایل بالای جوانان پاکستانی برای راه اندازی کسب و کارهای شخصی می باشند.

اخیرا یک تحقیق گسترده توسط بنیاد بین المللی شاهزاده به عنوان یک سازمان مستقر در لندن انجام شده است. بنیاد بین المللی شاهزاده  به جوانان کمک می کند تا مهارتهای اساسی را برای دستیابی به مشاغل رویایی خود توسعه دهند.

این تحقیق با عنوان “آینده کاری” نشان داد که 44 درصد از پاکستانی های 18 تا 35 ساله قصد دارند تا کسب و کار مربوط به خود را راه اندازی کنند. 40 درصد می خواهند برای دولت کار کنند و 37 درصد تصور می کنند که بهتر است برای شرکت های بزرگ خصوصی کار می کنند.

نگاهی به جامعه آماری شرکت کننده در تحقیق بنیاد بین المللی شاهزاده

در میان شرکت کنندگان در نظرسنجی، 44 درصد مردان و 43 درصد زنان مایل بودند به کارآفرین تبدیل شوند. بیشترین درصد افرادی که قصد راه اندازی مشاغل خود را دارند با 54 درصد در اسلام آباد بوده است.

از بین کسانی که می خواستند در شرکت های خصوصی کار کنند، 90٪ شیوه های اخلاقی را به عنوان یک عامل مهم قبل از پیوستن به یک شرکت در نظر گرفتند در حالی که 86٪ مسائل محیطی را به عنوان مهمترین عامل در نظر گرفتند.

پاکستان 8 رتبه در شاخص جهانی نوآوری 2021 ارتقا یافت