Investment IN Punjab PAKISTAN

مزایای ویژه سرمایه گذاری در پنجاب پاکستان چیست؟

اخبار ملی

پنجاب یا پنج آب منطقه‌ای جغرافیایی در آسیای جنوبی است که تسهیلات ویژه ای را در جهت سرمایه گذاری در پنجاب پاکستان ارائه می دهد.

پنجاب بیش از پنج هزار سال مرکز تجارت منطقه بوده است. این منطقه مهد یکی از تمدن های اولیه بشر می باشد. پنجاب منافع خارجیان شرقی و غربی را به خود جلب کرده است.

از سوی دیگر با توجه به موقعیت جغرافایی این منطقه، پنجاب به عنوان مخزن غلات، منبع ادویه جات و مسیر تجارت عمل می کند. وفور این منابع غنی خود سبب جذب سرمایه گذاری در پنجاب پاکستان می گردد.

سیاست های تشویقی در جهت ارتقا سرمایه گذاری در پنجاب پاکستان

پنجاب آزادترین سیاست سرمایه گذاری در منطقه جنوب آسیا را دارد که شامل موارد زیر است:

1. همه بخشهای اقتصاد برای سرمایه گذاری در پنجاب پاکستان باز است. مگر اینکه به دلایل امنیت ملی و امنیت عمومی به طور خاص ممنوع یا محدود شده باشد

2. سهام سرمایه گذاری خارجی تا 100٪ مجاز است

3. نیاز به مجوز پیچیده از دولت برای انجام یک تجارت نیست

4. قانون حمایت از اصلاحات اقتصادی سال 1992، دولت را از خرید اجباری هرگونه شرکت خارجی، صنعتی یا تجاری که تحت سرمایه گذاری خارجی یا پاکستانی به هر شکل و برای مالکیت خصوصی طبق قانون است، منع می کند.

5. قانون حمایت و ترویج سرمایه گذاری خارجی سال 1976، به سرمایه گذاران خارجی در یک شرکت صنعتی اجازه می دهد در هر زمان با ارز کشوری که سرمایه گذاری از آن سرچشمه گرفته است (از جمله سود و هر مبلغ اضافی) بازگردند

 6. امکان بازگرداندن سود به کشور اصلی وجود دارد

7. تسهیلات دریافت وام خصوصی خارجی در اختیار همه سرمایه گذاران خارجی است

8. صنایع تولیدی تحت کنترل سرمایه گذار خارجی برای دستیابی به تسهیلات مالی مورد نیاز برای سرمایه در گردش، با سایر شرکت های داخلی برابر هستند.

9. قانون حکمیت سال  2011، به همه سرمایه گذاران این حق را می دهد که برای اجرای مراحل داوری و قضاوت به دادگاه های عالی مراجعه کنند.

10. همه صنایع اصلی می توانند از مزایای نظام عمومی ترجیحات(GSP+)  برای صادرات از پاکستان به اتحادیه اروپا بهره مند شوند.

11. در مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) خدمات تسهیلات تجارت یک پنجره ای در خصوص ارائه اطلاعات لازم و کسب مجوز سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران فراهم شده است. مناطق ویژه اقتصادی هزینه انجام تجارت را کاهش می دهند، بهره وری را افزایش و سرمایه گذاری خارجی را تشویق می کنند

 

One thought on “مزایای ویژه سرمایه گذاری در پنجاب پاکستان چیست؟

Comments are closed.